เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

เทศบาลตำบลในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยได้รับประกาศให้ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็น อบต. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นรุ่นที่ 2 ของการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น อบต.จำนวน 2,143 แห่งทั่วประเทศในขณะนั้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็น อบต. ชั้น 5 ในขณะที่ยกฐานะหรือเป็น อบต. ขนาดเล็ก และในปัจจุบัน เป็น อบต.ขนาดกลาง ตามมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว ตั้งอยู่ใน Thailand Songkhla
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°06′28″N 100°38′59″E / 7.107727°N 100.649722°E / 7.107727; 100.649722พิกัดภูมิศาสตร์: 7°06′28″N 100°38′59″E / 7.107727°N 100.649722°E / 7.107727; 100.649722
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายรอเซ็ง ไหรเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.38 ตร.กม. (10.96 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด10,845 คน
 • ความหนาแน่น382 คน/ตร.กม. (990 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว หมู่ที่ 10 ถ.บ้านด่าน – บ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์0 7426 0616
โทรสาร0 7459 2114
เว็บไซต์http://www.kohtaew.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

สมัยก่อน ในพื้นที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งลักษณะทรงพุ่มใหญ่ ร่มรื่น ชาวบ้านเรียกว่า ต้นแต้ว ซึ่งขึ้นอยู่เป็นหย่อม ๆ ลักษณะคล้ายเป็นเกาะ และได้มีชาวอิสลาม จากต่างอำเภอ เช่น สิงหนคร จะนะ สะเดา ได้เข้ามาบุกเบิกตั้งที่อยู่อาศัย (ปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 6 บ้านเกาะแต้ว) ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผัก สวนยาง และเลี้ยงสัตว์ ต่อมามีประชากรอพยพเข้ามาอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ทั่วทั้งตำบล และได้ตั้งชื่อถิ่นที่อยู่ว่า “บ้านเกาะแต้ว” และพัฒนามาเป็นตำบลเกาะแต้ว ในปัจจุบันนี้

อ้างอิงแก้ไข

http://www.kohtaew.go.th/index.php