ตำบลเกาะนางคำ

ตำบลในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลเกาะนางคำ)

เกาะนางคำ เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเกาะนางคำ ในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลเกาะนางคำ[2] ก่อนที่จะยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำใน พ.ศ. 2539[3] แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2552[4] นับเป็นเทศบาลตำบลแห่งที่ 5 ของอำเภอปากพะยูน ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะนางคำมีประชากร 5,703 คน

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ทต.เกาะนางคำตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง
ทต.เกาะนางคำ
ทต.เกาะนางคำ
พิกัด: 7°22′13.2″N 100°23′40.1″E / 7.370333°N 100.394472°E / 7.370333; 100.394472พิกัดภูมิศาสตร์: 7°22′13.2″N 100°23′40.1″E / 7.370333°N 100.394472°E / 7.370333; 100.394472
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
อำเภอปากพะยูน
จัดตั้ง
  •  • 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (สภาตำบลเกาะนางคำ)
  •  • 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (อบต.เกาะนางคำ)
  •  • 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ทต.เกาะนางคำ)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสันติ เส็มหมัด
พื้นที่
 • ทั้งหมด77.000 ตร.กม. (29.730 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด5,703 คน
 • ความหนาแน่น74.06 คน/ตร.กม. (191.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05930605
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4026 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120
โทรศัพท์0-7482-9852
โทรสาร0-7482-9848
เว็บไซต์http://www.kohnangkam.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะนางคำเป็นลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะและเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุในฤดูน้ำท่วมขังน้ำทะเลจะทะลักเข้ามาในพื้นที่ทำการเกษตร บางหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ มีพื้นที่ในการทำนาทำสวนทำการเกษตรมีน้อยเพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะและไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอเพื่อทำการเกษตรสภาพพื้นที่ทิศเหนือ เป็นพื้นที่ราบสูง ราษฎรประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทิศใต้เป็นพื้นที่ลาดต่ำและเป็นป่าพรุ [5]สภาพสังคมมีโรงเรียนทั้งหมดห้าแห่ง[6]และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแห่ง และเป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรเกาะนางคำ มีอาณาเขตสอบสวนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ และตำบลเกาะหมาก

อ้างอิง แก้

  1. [ประชากรในเทศบาลตำบลเกาะนางคำ พ.ศ. 2562] โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะนางคำ เป็น เทศบาลตำบลเกาะนางคำ". สืบค้นเมื่อ January 2, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (87 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-45. May 22, 1974.
  4. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะนางคำ เป็น เทศบาลตำบลเกาะนางคำ". สืบค้นเมื่อ January 2, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  5. "สภาพทั่วไป - เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง". สืบค้นเมื่อ January 2, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)[ลิงก์เสีย]
  6. "โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-26. สืบค้นเมื่อ January 2, 2021.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้