เทศบาลตำบลหัวสะพาน

เทศบาลตำบลในจังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหัวสะพาน เป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสะพานและตำบลวังตะโกทั้งตำบล

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหัวสะพาน
ตรา
ทต.หัวสะพานตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
ทต.หัวสะพาน
ทต.หัวสะพาน
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
พิกัด: 13°07′29.1″N 99°52′17.7″E / 13.124750°N 99.871583°E / 13.124750; 99.871583พิกัดภูมิศาสตร์: 13°07′29.1″N 99°52′17.7″E / 13.124750°N 99.871583°E / 13.124750; 99.871583
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี
จัดตั้ง • 1 มีนาคม 2510 (สุขาภิบาลหัวสะพาน)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.หัวสะพาน)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีณรงค์ คนคล่อง
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.09 ตร.กม. (10.85 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด5,921 คน
 • ความหนาแน่น210.78 คน/ตร.กม. (545.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05760103
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 274 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เว็บไซต์www.huasaphan.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้องสุขาภิบาลหัวสะพาน[2]เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2510 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมพ.ศ. 2542[3] ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ยุบสภาตำบลเข้ารวมกับเทศบาลตำบล 19 แห่ง ใน 7 จังหวัด[4] ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ทั้งนี้มีผลให้สภาตำบลวังตะโกเข้ารวมกับเทศบาลตำบลหัวสะพาน ตั้งแต่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547

ภูมิศาสตร์ แก้

เทศบาลตำบลหัวสะพานประกอบด้วย 2 ตำบล จำนวน 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหัวสะพาน มีเนื้อที่ประมาณ 9,245.625 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 14.793 ตารางกิโลเมตร และตำบลวังตะโก มีพื้นที่ประมาณ 8,312 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 13.300 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมดคิดเป็น 28.093 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 17,557.625ไร่

ประชากร แก้

ตามสถิติสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,235 คน

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เล่มที่ ๘๔ ตอนที่ ๒๕ ง หน้าที่ ๙๒๓ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2019-01-25.
  4. http://www.cablephet.com/board/n_view.php?nc_id=3&n_id=1200[ลิงก์เสีย] กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ยุบรวมสภาตำบลรวมกับเทศบาลตำบลจำนวน ๑๙ แห่ง ของ ๗ จังหวัด[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้