เปิดเมนูหลัก

เทศบาลตำบลหนองโพ

เทศบาลตำบลในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองโพ มีลักษณะเป็นชุมชนที่หนาแน่น ตั้งอยู่ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ห่างจากอำเภอโพธาราม ประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเขตปกครองครอบคลุมตำบลหนองโพเป็นบางส่วน ซึ่งมีพื้นที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร

หนองโพ
จังหวัดราชบุรี
อำเภอโพธาราม
ตำบลหนองโพ (บางส่วน)
จัดตั้ง25 พฤษภาคม 2542
ยกฐานะสุขาภิบาลหนองโพ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพีรณัฐ มารศรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.800 ตร.กม. (2.239 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด3,946
 • ความหนาแน่น680.34 คน/ตร.กม. (1,762.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่3 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์032-389569
โทรสาร032-389334
เว็บไซต์http://www.nongpo.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองโพ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นสุขาภิบาลหนองโพ[2] อำเภอโพธาราม โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2542 กระทรวงมหาดไทยประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองโพ เป็นเทศบาลตำบลหนองโพ จนปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ)

การปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลหนองโพ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองโพ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองส่วนท้องที่ พ.ศ. 2497 ได้แก่

  • หมู่ที่ 1,2,3,4,7,9 ตำบลหนองโพ

ประชากรแก้ไข

เทศบาลตำบลเหนองโพ มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 3,946 คน โดยแยกได้ดังนี้

ชุมชน หมู่ที่ ชาย หญิง ประชากร ครัวเรือน
(คน) (คน) (คน) พ.ศ. 2561 (หลัง)
หนองโพ 0 7 5 12 3
ใต้ 1 247 241 488 180
นอก 2 310 363 673 434
หัวทุ่ง 3 505 598 1,103 657
ต้นตาล 4 338 382 720 344
ตลาดใน 7 195 234 429 226
หน้าวัด 9 256 265 521 253
รวม - 1,858 2,088 3,946 2,097

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประชากรในเทศบาลตำบลหนองโพ พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี