เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาหว้าและตำบลนาป่าแซง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ 32 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (อรุณประเสริฐ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2252 (นาหว้า-กุดข้าวปุ้น) ตัดผ่าน เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า สุขาภิบาลนาหว้าใหญ่[1] อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี และยกฐานะเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เดิมใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon Pathum Ratchawongsa
ประเทศ ไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ
อำเภอปทุมราชวงศา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอำนาจ ศิริบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.00 ตร.กม. (2.70 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2551)
 • ทั้งหมด3,635 คน
 • ความหนาแน่น519.28 คน/ตร.กม. (1,344.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05370301
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา หมู่ที่ 4 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
โทรศัพท์0 4546 5224
เว็บไซต์www.ptrws.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งอาณาเขต แก้

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีพื้นที่ประมาณ 7.00 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา

จำนวนประชากร แก้

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,635 คน เป็นชาย 1,836 คน เป็นหญิง 1,809 คน คิดเป็นประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 519.2 คนต่อตารางกิโลเมตร [2]

หมู่บ้าน แก้

หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา มีหมู่บ้าน ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน 2 ตำบล

ตำบลนาหว้า

 • หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า
 • หมู่ที่ 3 บ้านแก้วมงคล
 • หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์นิคม

ตำบลนาป่าแซง

 • หมู่ที่ 5 บ้านนาถาวร

ชุมชน แก้

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศามีชุมชนทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย

 1. หมู่ที่ 1 ชุมชนรุ่งอรุณ, ชุมชนตั้งใจพัฒนา
 2. หมู่ที่ 2 ชุมชนหลักเมือง, ชุมชนหลานเจ้าปู่
 3. หมู่ที่ 3 ชุมชนแก้วมงคล
 4. หมู่ที่ 4 ชุมชนสหกรณ์พัฒนา
 5. หมู่ที่ 5 ชุมชนนาถาวร

ธนาคาร แก้

ในเขตเทศบาลตำบลปทุมราชวงศามีธนาคารที่เปิดให้บริการ 4 แห่ง ประกอบด้วย

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมราชวงศา
 2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาปทุมราชวงศา
 3. ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมราชวงศา
 4. ธนาคารออมสิน สาขาปทุมราชวงศา

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. [1]๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาหว้าใหญ่ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-06. สืบค้นเมื่อ 2010-05-03.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้