เทศบาลตำบลบางแก้ว (จังหวัดพัทลุง)

เทศบาลตำบลในจังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางแก้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางแก้ว เมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เทศบาลตำบลบางแก้ว
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลบางแก้ว
ตรา
คำขวัญ: 
แอ่งธารน้ำไหล ถิ่นเลี้ยงไกลมัน ข้าวสารน่าหุง รูปหนังลุงเลื่องลือ
ประเทศ ไทย
จังหวัดพัทลุง
อำเภอบางแก้ว
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีวุฒิสาร ธัญญพานิช
พื้นที่
 • ทั้งหมด20.97 ตร.กม. (8.10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,747 คน
 • ความหนาแน่น178.68 คน/ตร.กม. (462.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05930902
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์0 7469 7373
เว็บไซต์www.bangkaeo.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่รับผิดชอบ แก้

ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้านของตำบลท่ามะเดื่อ โดยมีหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 6 ครอบคลุมบางส่วน (เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้