เทศบาลตำบลท่าแซะ

เทศบาลตำบลในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประเทศไทย

เทศบาลตำบลท่าแซะ เป็นเทศบาลตำบลที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1, 3–4, และหมู่ 6–8 ของตำบลท่าแซะ ในอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าแซะวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499[2] ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลไปถึงฝั่งตะวันตกของคลองท่าแซะตามการขยายของเขตชุมชนที่เพิ่มขึ้น[3] และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลท่าแซะเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542[4] ในปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลท่าแซะมีประชากรทั้งหมด 2,004 คน

เทศบาลตำบลท่าแซะ
ทต.ท่าแซะตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร
ทต.ท่าแซะ
ทต.ท่าแซะ
พิกัด: 10°40′17.9″N 99°10′50.4″E / 10.671639°N 99.180667°E / 10.671639; 99.180667
ประเทศ ไทย
จังหวัดชุมพร
อำเภอท่าแซะ
จัดตั้ง • 20 กันยายน 2499 (สุขาภิบาลท่าแซะ)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.ท่าแซะ)
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.30 ตร.กม. (1.27 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด2,004 คน
 • ความหนาแน่น607.27 คน/ตร.กม. (1,572.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05860201
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 5 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เว็บไซต์www.thasaecity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่เทศบาลตำบลอยู่บริเวณศูนย์ราชการของอำเภอท่าแซะ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพรประมาณ 20.6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 446 กิโลเมตรตามทางรถยนต์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 3.30 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 2,062.5 ไร่ ประกอบด้วยชุมชน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าแซะ ชุมชนบ้านโตนดการ้อง ชุมชนบ้านยางฆ้อ ชุมชนบ้านนาดอน และชุมชนบ้านแหลมยาง

อ้างอิง

แก้
  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 73–74. วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2499
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 16–17. วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536
  4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้