เทพแห่งการช่าง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เทพแห่งการช่าง คือเทวดาหรือเทวีผู้เชี่ยวชาญการช่าง สถาปัตย์ ช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝือต่าง ๆ อันได้รับความนับถือหรือยกย่องในคติศาสนาแบบพหุเทวนิยมตามแต่ละชนชาติ

ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝีมือ ในศาสนาต่าง ๆ ตามศาสนาแบบพหุเทวนิยม
พระวิษณุกรรม วัดบวรนิเวศวิหาร.jpg
20190907 Wahuanggong Palast der Göttin Nüwa Shexian Hebei 05 anagoria.jpg
Hephaistos.png
Pooh, Phoh, Loh (Lunus, le dieu-Lune, Sélène), N372.2.jpg
ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝือ ในศาสนาต่าง ๆ ตามศาสนาแบบพหุเทวนิยม

ศาสนาฮินดูแก้ไข

รวมถึงศาสนาฮินดูแบบไทย ความเชื่อพื้นเมืองของไทย - และศาสนาฮินดูแบบบาหลี

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
VISHWAKARMA.jpg พระวิษณุกรรม[1]

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ-ศาสนาชาวบ้านจีนแก้ไข

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
HK Kennedy Town Ching Lin Terrace 魯班先師廟 Lo Pan Temple interior 05.JPG หลู่ปัน[2][3]

ศาสนากรีกโบราณแก้ไข

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
Vulcan Coustou Louvre MR1814.jpg ฮิฟีสตัส
Nashville Parthenon Athena Replica.jpg อะธีน่า

ศาสนาโรมันโบราณแก้ไข

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
Vulcan by Bertel Thorvaldsen.jpg วัลแคน
Minerva MET DT10577.jpg มิเนอร์วา

ศาสนาอียิปต์โบราณแก้ไข

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
Pooh, Phoh, Loh (Lunus, le dieu-Lune, Sélène), N372.2.jpg มหาเทพพทาห์

ศาสนาชินโตแก้ไข

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
คางุ สึจิ

ความเชื่อพื้นเมืองพม่าแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข