เทพแห่งการช่าง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

เทพแห่งการช่าง คือเทวดาหรือเทวีผู้เชี่ยวชาญการช่าง สถาปัตย์ ช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝือต่าง ๆ อันได้รับความนับถือหรือยกย่องในคติศาสนาแบบพหุเทวนิยมตามแต่ละชนชาติ

ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝีมือ ในศาสนาต่าง ๆ ตามศาสนาแบบพหุเทวนิยม
ประติมากรรมเทวรูปเทพแห่งช่างตีเหล็กและงานช่างมีฝือ ในศาสนาต่าง ๆ ตามศาสนาแบบพหุเทวนิยม

ศาสนาฮินดู แก้

รวมถึงศาสนาฮินดูแบบไทย ความเชื่อพื้นเมืองของไทย - และศาสนาฮินดูแบบบาหลี

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
พระวิษณุกรรม[1]

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ-ศาสนาชาวบ้านจีน แก้

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
หลู่ปัน[2][3]

ศาสนากรีกโบราณ แก้

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
ฮิฟีสตัส
อะธีน่า

ศาสนาโรมันโบราณ แก้

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
วัลแคน
มิเนอร์วา

ศาสนาอียิปต์โบราณ แก้

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
มหาเทพพทาห์

ศาสนาชินโต แก้

พระรูป พระนาม หมายเหตุ
คางุ สึจิ

ความเชื่อพื้นเมืองพม่า แก้

อ้างอิง แก้