เทคโนโลยีอวกาศ (อังกฤษ: Space Technology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆ ทั้งในโลกและที่อยู่นอกโลก ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย โดยองค์การต่างๆ และองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ คือองค์การนาซ่า ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ในการสำรวจสิ่งที่ต้องการ ศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจทรัพยากรโลก[1]

ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศแก้ไข

เทคโนโลยีดาวเทียมแก้ไข

เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศแก้ไข

เทคโนโลยีการบินอวกาศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เทคโนโลยีอวกาศ (Technology)
  2. Lindsey, Clark (2013-04-29). "SpaceX moving quickly towards fly-back first stage". NewSpace Watch. สืบค้นเมื่อ 2013-03-29. (Subscription required (help)).