เทคโนโลยีอวกาศ (อังกฤษ: space technology) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆ ทั้งในโลกและที่อยู่นอกโลก ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย โดยองค์การต่างๆ และองค์การที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ คือองค์การนาซ่า ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ในการสำรวจสิ่งที่ต้องการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจทรัพยากรโลก[1]

ประเภทของเทคโนโลยีอวกาศ แก้

เทคโนโลยีดาวเทียม แก้

เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ แก้

เทคโนโลยีการบินอวกาศ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "เทคโนโลยีอวกาศ (Technology)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-17. สืบค้นเมื่อ 2019-01-30.
  2. Lindsey, Clark (2013-04-29). "SpaceX moving quickly towards fly-back first stage". NewSpace Watch. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-16. สืบค้นเมื่อ 2013-03-29.