ทรัพยากร

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ อากาศ แสง พืชและสัตว์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ

ประเภทของทรัพยากรแก้ไข

โดยที่ประเภทของทรัพยากร แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

ทรัพยากรที่ไม่สิ้นเปลืองแก้ไข

ทรัพยากรชนิดนี้ใช้แล้วจะไม่หมดไปโดยง่าย และไม่เสื่อมคุณภาพไปโดยง่าย เช่น น้ำทะเล ฝน แสงอาทิตย์

ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองแก้ไข

ทรัพยากรสิ้นเปลือง เป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด หมดหรือเสื่อมคุณภาพไปโดยง่าย เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ

ปัญหาทรัพยากรในปัจจุบันแก้ไข

โดยที่ในปัจจุบันนี้ มีปัญหาหลายอย่างก็คือ การที่น้ำมั่นรั่วไหลออกจากเรือ ทำให้ปีกของเป็ดหรือนกเพนกวินติดคราบน้ำมัน และอย่างที่สองคือ ควันจากท่อไอเสียและรถยนต์ ซึ่งถ้าสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งตอนนี้ ปัญหานี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่ใหญ่โต และกำลังหาทางที่จะแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศของเราให้ยั่งยืนต่อไป