เถาอู้ (檮杌 พินอิน: táowù) หรือ โทโกะสึ (ญี่ปุ่น: 檮コツโรมาจิtōkotsu) เป็น 1 ในจตุรมารของจีน มีลักษณะเป็นเสือหน้าคน ผสมหมูป่า มีเขี้ยวยาว และหางยาว

เถาอู้

เถาอู้ ชอบลงมาเที่ยวที่เชียงราย ทุกปี