เปิดเมนูหลัก

"เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน" (โรมาเนีย: Deșteaptă-te, române!) เป็นชื่อของเพลงชาติโรมาเนียในปัจจุบัน ชื่อดังกล่าวมีความหมายว่า "ตื่นเถิดเจ้า, ชาวโรมาเนีย"

Deșteaptă-te, române!
เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน!
National Anthem of Romania (page 3).png

National anthem of ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย
ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา
Flag of the Moldavian Democratic Republic.svg Moldavian D. R.

ชื่ออื่นUn răsunet
English: An echo
เนื้อร้องAndrei Mureșanu, 1848
ทำนองro (Gheorghe Ucenescu), 1848
รับไปใช้1917 - Flag of the Moldavian Democratic Republic.svg สาธารณรัฐประชาธิปไตยมอลดาเวีย[ต้องการอ้างอิง]
1990 - ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย
1991 - ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา
เลิกใช้1918 - Flag of the Moldavian Democratic Republic.svg สาธารณรัฐประชาธิปไตยมอลดาเวีย
1994 - ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา
เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน! (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

บทร้องเป็นผลงานกวีนิพนธ์ของ อันเดรย์ มูเรชานู (Andrei Mureșanu, ค.ศ. 1816–1863) ทำนองมาจากเพลงยอดนิยมของชาวโรมาเนีย ซึ่งแหล่งข้อมูลส่วนมากกล่าว ทำนองนี้ถูกเลือกมาใช้ประกอบบทกวีดังกล่าวโดย เกออร์เก้ อูเคเนสคู (Gheorghe Ucenescu)[1] บทเพลงถูกเขียนขึ้นและพิมพ์เผยแพร่ในช่วงการปฏิวัติต่อต้านราชวงศ์ฮับสบูรก์ในปี ค.ศ. 1848 โดยเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในชื่อ "อุน ราซูเนต" ("Un răsunet" - "เสียงสะท้อน") และได้ถูกนำไปขับร้องครั้งแรกในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปีเดียวกันในถนนสายต่างๆ ของจตุรัสเชอี (Şcheii Braşovului) เมืองบาร์ชอฟ (Brașov)[2] เพลงนี้จึงได้รับการยอมรับให้เป็นเพลงแห่งการปฏิวัติในเวลาไม่นาน และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "เดชเตอัปเตอ-เต รอมือเน!"

นับตั้งแต่นั้นมา เพลงนี้ ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงเสรีภาพและความรักชาติ ก็ได้ถูกนำไปขับร้องในเหตุขัดแย้งสำคัญครั้งต่างๆ ของชาวโรมาเนีย อันรวมถึงการปฏิวัติต่อต้านการปกครองของนิโคไล เซาเชสคู ในปี ค.ศ. 1989 หลังการปฏิวัติ เพลงนี้ได้กลายเป็นเพลงชาติโรมาเนียแทนที่เพลง "เทร็ย คูลอรี" ("Trei culori" - "ไตรรงค์") อันเป็นเพลงชาติในสมัยระบอบคอมมิวนิสต์

ปัจจุบันวันที่ 29 กรกฎาคม เป็น "วันเพลงชาติ" (Ziua Imnului național) เป็นวันหยุดราชการของประเทศโรมาเนีย[3]

เพลงนี้ยังเคยใช้ในวาระสำคัญในสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยมอลเดเวีย ซึ่งดำรงอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1917 - 1918[4] และใช้เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐมอลโดวาระหว่างปี ค.ศ. 1991 - 1994 ก่อนจะแทนที่ด้วยเพลงชาติฉบับปัจจุบันซึ่งมีชื่อว่า "ลิมบา โนอัสเตร" ("Limba noastră" - "ภาษาของเรา")

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

เพลงอื่นๆแก้ไข

บทร้องต้นฉบับแก้ไข

เพลงชาติโรมาเนียมีบทร้องจำนวน 11 บท เฉพาะบทที่ 1, 2, 4 และ 11 เท่านั้นที่ใช้ขับร้องในโอกาสเป็นทางการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศโรมาเนีย[ต้องการอ้างอิง] ในวาระสำคัญ เช่น วันหยุดประจำชาติ (Great Union Day) จะมีการขับร้องบทเพลงเต็มทั้ง 11 บท ร่วมกับการยิงสลุต 21 นัด[ต้องการอ้างอิง] เมื่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโรมาเนียมาถึงสถานที่จัดงานดังกล่าว

ภาษาโรมาเนีย

คำแปล

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, ตื่นเถิดเจ้า ชาวโรมาเนีย!, จากห้วงความฝันแห่งความมรณา
În care te-adânciră barbarii de tirani ซึ่งเจ้าได้จมลงไปโดยพวกเหล่าทรราช
Acum ori niciodată croiește-ți altă soarte, บัดนี้หรือไม่ จงลิขิตชะตาของตนเสียใหม่
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. ที่แม้แต่ศัตรูโฉดชั่วของพวกเจ้าต้องยอมคำนับ
 
Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume บัดนี้หรือไม่ พิสูจน์ให้ทั้งโลกได้ประจักษ์
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, ว่าสายโลหิตแห่งชาวโรมันยังคงไหลเวียนในกาย
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume ว่าเรานั้นยังถือนามนั้นอยู่ในทรวงด้วยความภาคภูมิ
Triumfător în lupte, un nume de Traian. นามแห่งผู้มีชัยในการรบ นามแห่งทราจัน [note 1]
 
Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine, Raise your broad forehead and see around you
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii; How, like fir trees on a mountain, hundreds of thousands of strong men stand;
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne, Just waiting for a voice to pounce like wolves on sheep,
Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii. Elders, men, youths, boys, from the mountains and from the plains.
 
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine, ดูก่อน เงาแห่งผู้ยิ่งใหญ่ "มีไฮ" "ชเตฟาน" "คอร์วีเน"
Româna națiune, ai voştri strănepoți, พวกเราชาวโรมาเนีย เชื้อสายของท่าน
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine, ถืออาวุธในมือ มีเพลิงของท่านในสายเลือด
"Viața-n libertate ori moarte" strigă toți. ประกาศก้อง "อยู่อย่างอิสระหรือความตาย"
 
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate You were vanquished by the evils of your envy
Și oarba neunire la Milcov și Carpați And by your blind disunity, at Milcov and the Carpathians
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate, But we, whose souls were pierced by holy liberty,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi. Swear that for ever in brotherhood will join.
 
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare A widowed mother from the time of Michael the Great[note 2]
Pretinde de la fiii-și azi mână d-ajutori, Claims from her sons today a helping hand,
Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare, And with tears in her eyes curses whomsoever,
În astfel de pericul s-ar face vânzători. In such great peril, a traitor would become.
 
De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă, Of thunder and of brimstone should they perish
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, Anyone who would flee the glorious place
Când patria sau mama, cu inima duioasă, When our land or our mother, with a sorrowful heart,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc. Will ask us to cross through swords and blazing fire.
 
N-ajunge iataganul barbarei semilune, Didn't we have enough of the yatagan of the barbaric crescent
A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim; Whose fatal wounds we still feel today;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, Now the knout[note 3] is intruding in our ancestral homes,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim. But the Lord is our witness that we shall not accept it alive.
 
N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie, Didn't we have enough of the blinded despotism,
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm; Whose yoke, like cattle, for centuries we have carried?
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie, Now the cruel ones are trying, in their blind arrogance,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm. To take away our language, but only dead will we surrender it.
 
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată Romanians from the four corners, now or never
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri. Unite in thought, unite in feeling
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată Proclaim to the wide world that the Danube is stolen
Prin intrigă și silă, viclene uneltiri. Through intrigue and coercion, sly machinations.
 
Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină, เหล่าบาทหลวง จงถือไม้กางเขนนำหน้า เพื่อทัพชาวคริสต์ของเรา
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt. คำขวัญคือเสรีภาพ และเป้าหมายคือความศักดิ์สิทธิ์
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, ตายด้วยเกียรติในสนามรบเสียยังดีกว่า
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ. ต้องกลับมาเป็นทาสบนแผ่นดินเก่าแก่ของเราอีกครา

  1. จักรพรรดิทราจัน เป็นผู้กระทําการพิชิตดินแดนดาเซีย ซึ่งกินพื้นที่ประเทศโรมาเนียปัจจุบัน
  2. That is, Romania itself, briefly united as a domain by Michael.
  3. A whip usually associated with Russia, as the yatagan was with the Ottomans.

อ้างอิงแก้ไข

  1. The anthem's history[ลิงก์เสีย]
  2. Vasile Oltean - Imnul Național Deșteaptă-te, române!, Ed. Salco, Brașov, 2005, ISBN 973-87502-1-0
  3. "Romania - Deşteaptă-te, române!". NationalAnthems.me. สืบค้นเมื่อ 2011-11-08.
  4. Silviu Andrieş-Tabac, Simbolurile Republicii Democratice Moldovenești (1917-1918). Interpretări semantice, 2008.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข