เดสลอร์อาตาดีน

เดสลอร์อาตาดีน (อังกฤษ: Desloratadine)

เดสลอร์อาตาดีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.166.554
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม