ดาวิด เบ็น-กูรีย็อน

(เปลี่ยนทางจาก เดวิด เบนกูเรียน)

ดาวิด เบ็น-กูรีย็อน (ฮีบรู: דָּוִד בֶּן-גּוּרִיּוֹן, ชื่อเกิด ดาวิท กรืน; 16 ตุลาคม พ.ศ. 2429 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอิสราเอล เขาเป็นผู้นำที่สำคัญของไซออนนิสม์ และเป็นหัวหน้าผู้บริหารขององค์กร ในปี ค.ศ.1946 เขาได้เป็นหัวหน้าของชาวยิวในปาเลสไตน์ ในภายหลังได้เป็นผู้บริหารหน่วยงานของชาวยิวในปาเลสไตน์และเขายังช่วยให้ชาวยิวในปาเลสไตน์เป็นอิสระ ในวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1948 เขาได้ประกาศจัดตั้งประเทศอิสราเอลและลงนามประกาศอิสรภาพของอิสราเอลเป็นครั้งแรก

ดาวิด เบ็น-กูรีย็อน
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
คนที่ 1
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 ตุลาคม พ.ศ. 2429
จักรวรรดิรัสเซีย
เสียชีวิต1 ธันวาคม พ.ศ. 2516 (87 ปี)
ประเทศอิสราเอล
คู่สมรสเปาลา เบ็น-กูรีย็อน
ลายมือชื่อ