เซ็กซ์โฟน หรือ โฟนเซ็กซ์ (อังกฤษ: phone sex) เป็นรูปแบบของการจำลองการมีเซ็กซ์ ด้วยการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายกำลังทำการช่วยตัวเอง หรือกำลังร่วมเพศอยู่ รูปแบบของเซ็กซ์โฟนมีหลายรูปแบบไม่ว่าเป็นการพูดคุยในลักษณะการเจรจา การแนะนำ การบรรยาย การพูดคุยแบบมีการโต้ตอบ การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ รวมไปถึงการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศต่อคู่สนทนา

ภาพโปสการ์ดล้อเลียนการทำเซ็กซ์โฟน

เซ็กซ์โฟนมักจะมีใช้กันระหว่างคู่รักที่อยู่กันคนละที่ซึ่งไม่สะดวกในการมีเพศสัมพันธ์ และนอกจากนี้เซ็กซ์โฟนยังมีการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้โทรจะต้องเสียค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการ ที่เป็นคนแสดงจำลองเสียงร้อง หรือคนพากย์เสียง