เซโฟซิติน (อังกฤษ: Cefoxitin)

เซโฟซิติน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.047.841
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม