เซฟตาซิดิม (อังกฤษ: Ceftazidime)

เซฟตาซิดิม
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.069.720
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม