เซบัสเตียง เลอ แพร็สทร์ เดอ โวบ็อง

เซบัสเตียง เลอ แพร็สทร์ เดอ โวบ็อง และต่อมา มาร์ควิสแห่งโวบ็อง หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า โวบ็อง (ฝรั่งเศส: Sébastien Le Prestre de Vauban, ฟังเสียง Sébastien Le Prestre) (15 พฤษภาคม ค.ศ. 1633 - 30 มีนาคม ค.ศ. 1707) โวบ็องผู้มีตำแหน่งเป็นมาเรชาลเดอฟร็องส์ซึ่งเป็นตำแหน่งทางพลเรือนอันมีเกียรติที่มอบให้แก่ทหารผู้มีเกียรติคุณเป็นวิศวกรการทหารแนวหน้าของยุค โวบ็องมีชื่อเสียงจากทั้งในด้านความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการทำลายระบบป้อมปราการ นอกจากนั้นโวบ็องก็ยังเป็นผู้ถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในด้านการปรับปรุงพรมแดนของฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันตนเอง และยังเป็นผู้ให้การตัดสินใจที่ค่อนข้างจะนอกแนวในการยุบภูมิภาคบางภูมิภาคเพื่อทำให้ภูมิภาคที่คงเหลืออยู่มีความแข็งแกร่งขึ้น ที่ทำให้ยากต่อการทลวงเข้ามาโดยข้าศึกจากประเทศเพื่อนบ้าน

เซบัสเตียง เลอ แพร็สทร์ เดอ โวบ็อง

อ้างอิงแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ โวบ็อง