เซซีเลีย คนุตสแด็ทเทอร์

เจ้าหญิงเซซีเลีย คนุตสแด็ทเทอร์แห่งเดนมาร์ก (ค.ศ. 1080/85 - หลัง 7 มกราคม ค.ศ. 1131) ทรงเป็นเจ้าหญิงเดนมาร์ก เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าคนุตที่ 4 แห่งเดนมาร์กกับอเดลาแห่งแฟลนเดอส์ เจ้าหญิงเซซีเลียเป็นพระเชษฐภคินีฝาแฝดกับเจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ด คนุตสแด็ทเทอร์

เจ้าหญิงเซซีเลีย คนุตสแด็ทเทอร์
เจ้าหญิงแห่งเดนมาร์ก
ประสูติค.ศ. 1080/85
สวรรคตหลัง 7 มกราคม ค.ศ. 1131
คู่อภิเษกยาร์ล อีริค
พระนามเต็ม
เซซีเลีย คนุตสแด็ทเทอร์ แอสตริดเซน
พระบุตร
ราชวงศ์แอสตริดเซน
พระบิดาพระเจ้าคนุตที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
พระมารดาอเดลาแห่งแฟลนเดอส์

หลังจากพระราชบิดาของเจ้าหญิงถูกปลงพระชนม์ในค.ศ. 1086 พระราชินีอเดลา พระราชมารดาได้เสด็จออกจากเดนมาร์กพร้อมชาลส์ที่ 1 เคานท์แห่งแฟลนเดอส์ พระโอรสองค์ใหญ่และเป็นพระเชษฐาของเจ้าหญิงเซซีเลียและเจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ด แต่เจ้าหญิงฝาแฝดทั้งสองยังประทับอยู่ในเดนมาร์กด้วยการดูแลของเจ้าชายอีริคแห่งเดนมาร์ก พระปิตุลา (อา) กับบอดิล ทูร์โกต์สแด็ทเทอร์ พระชายา ซึ่งกลายเป็นพระชนกและพระชนนีบุญธรรมของเจ้าหญิงทั้งสอง ในขณะที่ทั้งสองประทับอยู่ในสวีเดน[1]

เจ้าชายอีริคและพระชายาบอดิลได้เสด็จกลับเดนมาร์ก เมื่อเจ้าชายได้สืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์อีริคที่ 1 ในค.ศ. 1095 เจ้าหญิงฝาแฝดทั้งสองได้เสกสมรสกับขุนนางสวีเดน เจ้าหญิงเซซีเลียเสกสมรสกับยาร์ล อีริค[1] เจ้าหญิงได้เสด็จกลับเดนมาร์กเมื่อพระสวามีได้รับการแต่งตั้งเป็นยาร์ลแห่งฟัลสเตอร์ ทั้งคู่ประทับที่ฮารัลด์สเต็ดในริงสเต็ด ทั้งสองมีโอรสสอองคนคือ คนุต อีริคเซน และคาร์ล อีริคเซน ดยุกแห่งฮัลลันด์ เจ้าหญิงอาจจะมีธิดา 1 คน คือ อิงเงอ อีริคสด็อทเทอร์ ผู้ซึ่งสมรสกับอัสเชอร์ ริก ขุนนางจากตระกูลไวด์ที่เฟรนเนสสเลฟบนเกาะเชลลันด์ และเป็นมารดาในแอสเบิร์น สนาร์และอับซาลอน

ในค.ศ. 1131 เจ้าชายคนุต ลาวาร์ด พระญาติได้เสด็จมาเยี่ยมเจ้าหญิง เจ้าหญิงเซซีเลียทรงได้ยินข่าวมาว่าจะมีการลอบปลงพระชนม์เจ้าชายและพระนางทรงเกลี้ยกล่อมไม่ให้เจ้าชายเสด็จไปพบพระเจ้ามักนุส ผู้แข็งแกร่งแห่งสวีเดน ซึ่งกำลังวางแผนปลงพระชนม์เจ้าชาย แต่เจ้าชายไม่ทรงเชื่อคำแนะนำ และเสด็จไปพบกษัตริย์ส่งผลให้ถูกปลงพระชนม์ในที่สุด

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 Line 2007, p. 499-500.
  • Line, Philip (2007). Kingship and State Formation in Sweden: 1130 - 1290. Brill.
  • Dansk biografisk Lexikon / IV. Bind. Clemens - Eynden
  • Cecilia, urn:sbl:16520, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2015-02-14. เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Dansk biografisk Lexikon / IV. Bind. Clemens - Eynden