อิงเงอเกิร์ด คนุตสแด็ทเทอร์

เจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ด คนุตสแด็ทเทอร์แห่งเดนมาร์ก ทรงมักถูกเรียกว่า อิงเงอตา (Ingerta)[1] และ อิงเกิร์ด (Ingerd)[2] (ราวค.ศ. 1080/85 - ไม่ปรากฏปีที่สิ้นพระชนม์) ทรงเป็นเจ้าหญิงเดนมาร์ก เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าคนุตที่ 4 แห่งเดนมาร์กกับอเดลาแห่งแฟลนเดอส์[3] ทรงเป็นพระขนิษฐาฝาแฝดกับเจ้าหญิงเซซีเลีย คนุตสแด็ทเทอร์ เจ้าหญิงทรงเป็นบรรพสตรีของราชวงศ์ยาลโบที่ปกครองสวีเดนและนอร์เวย์ (เริ่มรัชกาลจากพระปนัดดาสองพระองค์ของเจ้าหญิง)[4]

เจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ด คนุตสแด็ทเทอร์
เจ้าหญิงแห่งเดนมาร์ก
ประสูติค.ศ. 1080/85
สวรรคตไม่ปรากฏหลักฐาน
คู่อภิเษกโฟลเก ผู้อ้วนท้วม
พระนามเต็ม
อิงเงอเกิร์ด คนุตสแด็ทเทอร์ แอสตริดเซน
พระบุตร
ราชวงศ์แอสตริดเซน
พระบิดาพระเจ้าคนุตที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
พระมารดาอเดลาแห่งแฟลนเดอส์

หลังจากพระราชบิดาของเจ้าหญิงถูกปลงพระชนม์ในค.ศ. 1086 พระราชินีอเดลา พระราชมารดาได้เสด็จออกจากเดนมาร์กพร้อมชาลส์ที่ 1 เคานท์แห่งแฟลนเดอส์ พระโอรสองค์ใหญ่และเป็นพระเชษฐาของเจ้าหญิงเซซีเลียและเจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ด แต่เจ้าหญิงฝาแฝดทั้งสองยังประทับอยู่ในเดนมาร์กด้วยการดูแลของเจ้าชายอีริคแห่งเดนมาร์ก พระปิตุลา (อา) กับบอดิล ทูร์โกต์สแด็ทเทอร์ พระชายา ซึ่งกลายเป็นพระชนกและพระชนนีบุญธรรมของเจ้าหญิงทั้งสอง ในขณะที่ทั้งสองประทับอยู่ในสวีเดน[3] พระภคินีทั้งสองได้เสกสมรสกับขุนนางสวีเดน โดยเจ้าหญิงเซซีเลียเสกสมรสกับยาร์ล อีริค และเจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ดเสกสมรสกับโฟลเก ผู้อ้วนท้วม[3] และมีโอรสคือ เบ็งก์ สนิลวิล เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงทั้งสองเสกสมรสในสวีเดน[5]

เจ้าชายอีริคและพระชายาบอดิลได้เสด็จกลับเดนมาร์ก เมื่อเจ้าชายได้สืบราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์อีริคที่ 1 ในค.ศ. 1095 มีบันทึกว่าเจ้าหญิงเซซีเลียเสด็จกลับเดนมาร์ก แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าเจ้าหญิงอิงเงอเกิร์ดเสด็จตามพระเชษฐภคินีหรือไม่

อ้างอิง

แก้
  • Line, Philip (2007). Kingship and State Formation in Sweden: 1130 - 1290. Brill.