พระชายาเฉิง หรือ เฉิงผิน (誠嬪, ? – 1784) พระชายาในพระจักรพรรดิเฉียนหลง ประสูติปีใดไม่ปรากฏ เป็นธิดาของ หนิ่วฮู่ลู่ มู่เค่อเติง เข้าวังถวายตัวใน ค.ศ.1757 เป็นพระสนมหลานตำแหน่งกุ้ยเหริน และใน ค.ศ.1776 จึงได้รับพระยศเป็นพระชายาเฉิง (เฉิงผิน) พระนางสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันใน ค.ศ.1784 จากการพลัดตกน้ำจึงจมน้ำสิ้นพระชนม์ในขณะที่เสด็จประพาสทางใต้กับพระจักรพรรดิเฉียนหลง

เฉิงผิน
Imperial Concubine Cheng
พระสวามีจักรพรรดิเฉียนหลง
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาหนิ่วฮู่ลู่ มู่เค่อเติง
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1784