เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย์

พระมเหสีเจ๋อหมิ่น หรือ เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย ทรงเป็นพระมเหสีในพระจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงกำเนิดในตระกูลชาวแมนจู ตระกูลฟู่ฉา เป็นธิดาของฟู่ฉา เวิงกั่วถู ประสูติปีใดไม่ปรากฏ ทรงประสูติพระโอรสพระองค์แรกให้กับพระสวามีคือติ้งอันชินอ๋อง หย่งหวง ต่อมาก็ประสูติพระธิดาองค์ที่สองให้แก่พระสวามี พระนางทรงสิ้นพระชนม์ในวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1735 ก่อนพระสวามีครองราชย์ ในปี ค.ศ.1736 เดือนตุลาคมพระจักรพรรดิจึงทรงอวยพระยศพระนางให้เป็นพระอัครชายาเจ๋อ (เจ๋อเฟย) และในปี ค.ศ.1745 พระจักรพรรดิก็ทรงอวยพระยศให้พระนางอีกครั้งเป็นพระมเหสีเจ๋อหมิ่น (เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย)

เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย
สวรรคต20 สิงหาคม พ.ศ. 1735
(雍正十三年 七月 三日)
ฝังพระศพสุสานหลวงตะวันออกแห่งราชวงศ์ชิง
คู่อภิเษกจักรพรรดิเฉียนหลง (–1735)
พระมรณนาม
เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย์
(哲憫皇貴妃)
ราชวงศ์ฟู่ฉา (富察; โดยกำเนิด)
อ้ายซินเจว๋หลัว (โดยสมรส)

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า เจ๋อหมิ่นหวงกุ้ยเฟย์ ถัดไป
จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน    
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย