เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์)

พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ หรือ เจ้าเจตบุตร ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 40 และองค์ที่ 41 แห่งนครเมืองน่าน (ภายใต้การปกครองของอาณาจักรพม่า) เสด็จขึ้นครองเมืองน่านในปี พ.ศ. 2134 สืบสันติวงศ์ต่อจากพระบิดา พระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 39[1]

พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์
เจ้าพระยาหลวงน่าน
เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 40
(ภายใต้การปกครองของพม่า)
ครองราชย์พ.ศ. 2134 - พ.ศ. 2140
รัชกาล6 ปี
ก่อนหน้าพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม
ถัดไปพระยาแขก (ผู้ดูแลเมืองน่าน)
เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 41
(ภายใต้การปกครองของพม่า)
ครองราชย์พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2146
รัชกาล3 ปี
ก่อนหน้าพระยาแขก (ผู้ดูแลเมืองน่าน)
ถัดไปพระเจ้าศรีสองเมือง
พิราลัย31 สิงหาคม พ.ศ. 2146
ณ เมืองเชียงใหม่
ชายา2 พระองค์
พระราชบุตร5 พระองค์
พระบิดาพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม
พระมารดาพระนางแสดพลัวเทวี

พระประวัติ แก้

พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ทรงเป็นพระราชโอรสในเจ้าพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม ประสูติแต่ พระนางแสดพลัวเทวี ทรงมีพระอนุชา ร่วมพระบิดา พระมารดา 4 พระองค์[2]

  1. พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์
  2. เจ้าน้ำบ่อ
  3. พระเจ้าศรีสองเมือง
  4. เจ้าอุ่นเมือง

พระกรณียกิจ แก้

  1. พ.ศ. 2139 แรม 3 ค่ำ เดือน 8 พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เสด็จไปเมืองพ้อ (เขตอำเภอเวียงสา) ไปสร้างวัดดอนแท่น และได้ทำพิธีเถราภิเษกมหาสามีเจ้าขวานแขวน ให้เป็นสังฆราชา
  2. พ.ศ. 2139 แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ได้ทำพิธีเถราภิเษกเจ้าแช่แห้งให้เป็นสังฆราชา

ราชตระกูล แก้

อ้างอิง แก้

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่านให้แสนหลวงราชสมภารแต่งไว้สำหรับบ้านเมือง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2461. 210 หน้า. หน้า 100-101.
ก่อนหน้า เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ ถัดไป
พระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม   เจ้าผู้ครองนครน่าน (ครั้งที่ 1)
(พ.ศ. 2134 - 2140)
  พญาแขก
พญาแขก   เจ้าผู้ครองนครน่าน (ครั้งที่ 2)
(พ.ศ. 2143 - 2146)
  เจ้าพลศึกศรีสองเมือง