เจ้าหญิงเอลีซาเบตตาแห่งเบลเยียม

อาร์ชดัชเชสเอลิซาเบตตาแห่งออสเตรีย-เอสเต (เดิม: เอลิซาเบตตา มาเรีย รอสบอค ฟอน โวลเคินชไตน์) (อังกฤษ: Her Imperial and Royal Highness Archduchess Elisabetta of Austria-Este) พระชายาในเจ้าชายอะเมเดโอแห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็นเทอ เป็นพระสุณิสาในเจ้าชายลอแรน อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอและเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ พระองค์ประสูติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี พระองค์เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายอะเมเดโอเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย-เอสเต แต่ไม่ได้รับพระอิสริยยศชั้น เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม อย่างไรก็ตาม พระองค์ถือเป็นพระราชวงศ์แห่งเบลเยียม ปัจจุบันมีพระธิดา 1 พระองค์ คือ อาร์ชดัชเชสอันนา อัสตริดแห่งออสเตรีย-เอสเต

เจ้าหญิงเอลิซาเบตตา
อาร์ชดัชเชสรัชทายาทแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
ประสูติ9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 (36 ปี)
พระสวามีเจ้าชายอะเมเดโอแห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต
พระนามเต็ม
เอลิซาเบตตา มาเรีย
พระบุตร
  • อาร์ชดัชเชสอันนา อัสตริดแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
  • อาร์ชดยุกมัคซีมีลีอานแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
ราชวงศ์ออสเตรีย-เอสเต (เสกสมรส)
พระบิดาเอสเตอร์ รอสบอค ฟอน โวลเคินชไตน์
พระมารดาเคาน์เตสไลลา

ใน พ.ศ. 2561 พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม จากสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม