เจ้าชายลอเรนซ์แห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต

เจ้าชายลอเรนซ์แห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสต์ (พระนามเต็ม: ลอแรน ออตโต คาร์ล อเมดิอุส ธาดิอุส มาเรีย ปิอุส แอนเดรียส์ ฟอน ฮาพส์บวร์ค-ฮาพส์บวร์ค-โลทริงเงิน) ประสูติเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2498 ณ โรงพยาบาลเบลเวอแดร์ เมืองฮอยส์ เดอ ซายน์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระโอรสองค์โตและพระราชบุตรองค์ที่ 2 ใน อาร์ชดยุกโรแบร์ตแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอและอาร์ชดัชเชสมาร์เกรีตาแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ เป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย ทางฝ่ายพระบิดา และเป็นพระนัดดาในเจ้าชายอเมดิโอ ดยุกที่ 3 แห่งออสตา ทางฝ่ายพระมารดา พระองค์ทรงเป็นองค์พระประมุของค์ปัจจุบันแห่งพระราชอิสริยยศ อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ; Archduke of Austria-Este และ ดยุคแห่งโมเดนา (Duke of Modena) หลังจากที่พระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์[ต้องการอ้างอิง]

เจ้าชายลอเรนซ์
อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
ประสูติ16 ธันวาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จังหวัดโอดแซน ฝรั่งเศส
พระชายาเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม
พระนามเต็ม
ลอแรน ออตโต คาร์ล อเมดิอุส ธาดิอุส มาเรีย ปิอุส แอนเดรียส์ ฟอน ฮาพส์บวร์ค-ฮาพส์บวร์ค-โลทริงเงิน
พระบุตร
ราชวงศ์
พระบิดาอาร์ชดยุกโรแบร์ตแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
พระมารดาอาร์ชดัชเชสมาร์เกรีตาแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ

พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม ซึ่งเป็นพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 และสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียม เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527 มีพระโอรส-พระธิดารวมทั้งสิ้น 5 พระองค์ ดังนี้

พระองค์ทรงได้รับพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายแห่งเบลเยียม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเบลเยียม ปัจจุบัน พระองค์มีพระอิสริยยศอย่างเป็นทางการว่า อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ และ เจ้าชายแห่งเบลเยียม

พระอิสริยยศ แก้

  • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2498 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538: ฮิสอิมพีเรียลและรอยัลไฮเนส อาร์ชดยุกลอแรนแห่งออสเตรีย-เอสต์ และเจ้าชายแห่งฮังการี (His Imperial & Royal Highness Archduke Lorenz of Austria-Este and the Prince Royal of Hungary)
  • 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539: ฮิสอิมพีเรียลและรอยัลไฮเนส อาร์ชดยุกลอแรนแห่งออสเตรีย-เอสต์ และเจ้าชายแห่งเบลเยียม (His Imperial and Royal Highness Archduke Lorenz of Austria-Este and the Prince of Belgium)
  • 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน: ฮิสอิมพีเรียลและรอยัลไฮเนส พระประมุขแห่งออสเตรีย-เอสต์ ดยุคแห่งโมเดนา และเจ้าชายแห่งเบลเยียม (His Imperial and Royal Highness The Archduke of Austria-Este, The Duke of Modena, and the Prince of Belgium)

ราชตระกูล แก้

พระราชตระกูลในสามรุ่นของอาร์ชดยุกลอแรนแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
อาร์ชดยุกลอแรนแห่งออสเตรีย-เอสต์
เจ้าชายแห่งเบลเยียม
พระชนก:
อาร์ชดยุกโรเบิร์ตแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
อาร์ชดยุกออทโท ฟรานซ์แห่งออสเตรีย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงมาเรีย โจเซฟ่าแห่งแซ็กโซนี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงซีต้าแห่งบูร์บอง-ปาร์มา
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
ดยุคโรเบิร์ตที่ 1 แห่งปาร์มา
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
เจ้าหญิงมาเรีย แอนโตเนียแห่งโปรตุเกส
พระชนนี:
อาร์ชดัชเชสมาเกอริต้าแห่งออสเตรีย-เอสต์
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าชายอเมดิโอ้ ดยุคแห่งอ๊อสต้า
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าชายเอ็มมานูเอล ฟิลิเบอร์โต ดยุคแห่งอ๊อสต้า
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงเฮเลนแห่งออลีญงส์
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงแอนน์แห่งออลีญงส์
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าชายฌอง ดยุคแห่งกุยส์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าหญิงอิสซาเบลล์แห่งออลีญงส์ ดัชเชสแห่งกุยส์
ก่อนหน้า เจ้าชายลอเรนซ์แห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต ถัดไป
อาร์ชดยุกโรเบิร์ต   อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอ็สเทอ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

  อาร์ชดยุกอเมเดโอ
อาร์ชดยุกโรเบิร์ต   ดยุคแห่งโมเดนา
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน

  อาร์ชดยุกอเมเดโอ