เจ้าหญิงเอลิซาเบตตาแห่งเบลเยียม

อาร์ชดัชเชสเอลิซาเบตตาแห่งออสเตรีย-เอสเต (เดิม: เอลิซาเบตตา มาเรีย รอสบอค ฟอน โวลเคินชไตน์) (อังกฤษ: Her Imperial and Royal Highness Archduchess Elisabetta of Austria-Este) พระชายาใน เจ้าชายอะเมเดโอแห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต เป็นพระสุณิสาใน เจ้าชายลอเรนซ์แห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต และ เจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย-เอสเต พระองค์ประสูติ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี พระองค์เข้าพิธีเสกสมรสกับ เจ้าชายอะเมเดโอ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย-เอสเต แต่ไมได้รับพระอิสริยยศชั้น เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์ถือเป็น พระราชวงศ์แห่งเบลเยียม ปัจจุบันทรงมีพระธิดา 1 พระองค์ คือ อาร์ชดัชเชสแอนนา อัสตริดแห่งออสเตรีย-เอสเต

เอลิซาเบตตา
อาร์ชดัชเชสแห่งออสเตรีย-เอสเต
พระสวามีเจ้าชายอะเมเดโอแห่งเบลเยียม อาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย-เอสเต
พระนามเต็ม
เอลิซาเบตตา มาเรีย
พระบุตรอาร์ชดัชเชสแอนนา อัสตริดแห่งออสเตรีย-เอสเต
อาร์ชดยุกแม็กซิมิเลียนแห่งออสเตรีย-เอสเต
ราชวงศ์ออสเตรีย-เอสเต
พระบิดาเอสเตอร์ รอสบอค ฟอน โวลเคินชไตน์
พระมารดาเคาน์เตสไลลา
ประสูติ9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 (33 ปี)

ในปี ค.ศ. 2018 พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม จาก สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งเบลเยียม

อ้างอิงแก้ไข

]