เจ้าหญิงมารี-เอากุสเทอแห่งอันฮัลท์

เจ้าหญิงมารี-เอากุสเทอแห่งอันฮัลท์ (อังกฤษ: Princess Marie-Auguste of Anhalt) ประสูติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2441 เป็นพระธิดาใน เจ้าชายเอดูอาร์ด ดยุกแห่งอันฮัลท์ และ เจ้าหญิงลูอีสแห่งซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก เป็นพระพี่นางใน เจ้าชายโจอาคิม แอนสท์ดยุกแห่งอันฮัลท์ พระองค์ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น โดยเป็นพระชายาใน เจ้าชายโจอาคิมแห่งปรัสเซีย พระราชโอรสใน จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี โดยมีพระประสูติกาลพระโอรสเพียงพระองค์เดียวคือ เจ้าชายคาร์ล ฟรันซ์แห่งปรัสเซีย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2459 ทั้งคู่หย่าร้างกันไม่นานหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สาเหตุโดยตรงของการหย่าร้างนั้น ไมไ่ด้เผยแพร่สู่สาธารณชน มีเพียงว่าไม่เคยมีรายงานปัญหาการสมรสมาก่อนก่อนที่จะมีการประกาศการหย่า แต่มีการคาดการณ์กันว่า พระนางทรงหนีตามชายคนรักไป โดยทิ้งพระโอรสไว้ ต่อมา จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี มีพระราชดำรัสให้นำตัวพระนางกลับมา และได้ฟ้องหย่าทันทีที่สงครามสิ้นสุดลงเมื่อพระนางเห็นว่าครอบครัวของพระสวามีของตกต่ำอย่างที่สุด และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่เจ้าชายโจอาคิมสิ้นพระชนม์ด้วยการฆ่าตัวตายเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการหย่าร้างสิ้นสุดลง โดยภายหลังการสิ้นพระชนม์ลงของพระสวามี พระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระนางคือ เจ้าชายคาร์ล ฟรันซ์แห่งปรัสเซีย ได้ตกอยู่ในความดูแลของ เจ้าชายไอเทิล ฟรีดริช แห่งปรัสเซีย ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระสวามี และเป็นเสด็จลุงของพระโอรส ซึ่งทรงมีสิทธิ์เด็ดขาด ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชโองการของ จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 ในปี 2465 พระนางได้มีคดีความเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ของพระสวามีต่อองค์จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 ซึ่งเป็นพระสัสสุระ (พ่อสามี) โดยทนายประจำราชสำนักให้การว่า องค์จักรพรรดิไม่มีอำนาจมากมายในเรื่องนี้ พระนางจึงต้องจำใจยอมสละพระราชทรัพย์ของพระสวามีไปในที่สุด

มารี-เอากุสเทอ
เจ้าหญิงโจอาคิมแห่งปรัสเซีย
ประสูติ10 มิถุนายน พ.ศ. 2441
ประเทศเยอรมนี
สิ้นพระชนม์22 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (84 ปี)
เอ็สเซิน รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก
พระสวามีเจ้าชายโจอาคิมแห่งปรัสเซีย
โยฮันเนส-ไมเคิล บารอนฟอน ลอร์น
พระนามเต็ม
มารี-เอากุสเทอ อ็องตัวแน็ต ฟรีเดอริเก อเล็กซานดรา ฮิลดา หลุยส์
พระบุตรเจ้าชายคาร์ล ฟรันซ์แห่งปรัสเซีย
ราชวงศ์ราชวงศ์อัสคาเนีย
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายเอดูอาร์ด ดยุกแห่งอันฮัลท์
พระมารดาเจ้าหญิงลูอีสแห่งซัคเซิน-อัลเทนบูร์ก
พระรูปของพระนางกับ เจ้าชายคาร์ล ฟรันซ์แห่งปรัสเซีย พระโอรสเพียงพระองค์เดียวของพระนาง

ในปี 2469 พระนางทรงเสกสมรสกับโยฮันเนส-ไมเคิล บารอนฟอน ลอร์น ก่อนจะหย่าร้างในปี 2478

อ้างอิง แก้

  • Lundy, Darryl. "The Peerage: Marie Auguste Prinzessin von Anhalt-Dessau". Retrieved 19 September 2010.
  • "Youngest Son of Kaiser Engaged", The New York Times, Amsterdam, 15 October 1915
  • "Prince Joachim's Fiancee of Oldest German Dynasty", The Washington Post, 19 October 1915
  • "Prince Joachim Married", The New York Times, Amsterdam, 12 March 1916
  • "Kaiser's Son Married", The Washington Post, 12 March 1916