เจ้าหญิงมะซะโกะ (จักรพรรดิเรเซ)

เจ้าหญิงมะซะโกะ (ญี่ปุ่น: 昌子内親王โรมาจิMasako-naishinnō Chūgū ; 1493 – 10 มกราคม 1543) เจ้าหญิงและจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นพระองค์เป็น ชูงู หรือจักรพรรดินีใน จักรพรรดิเรเซ

เจ้าหญิงมะซะโกะ (จักรพรรดิเรเซ)
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 63
จักรพรรดินี(ชูงู)4 เดือน 9 โคโฮ ที่ 4 (พ.ศ. 1510)
พระพันปีหลวง1 เดือน 7 เท็นโรกุ ที่ 4 (พ.ศ. 1516)
พระอัยยิกาเจ้า5 เดือน 7 คันนา ที่ 2 (พ.ศ. 1529)

ประสูติเท็นเรียกุ ที่ 4
(พ.ศ. 1493)
สิ้นพระชนม์1 เดือน 12 โชโฮ
(10 มกราคม พ.ศ. 1543)
พระบิดาจักรพรรดิซุซะกุ
พระมารดาเจ้าหญิงฮิโระโกะ
พระราชสวามีจักรพรรดิเรเซ
ถวายตัว28 เดือน 2 โอวะ ที่ 3 (พ.ศ. 1506)
สุสานของเจ้าหญิงมะซะโกะ

เจ้าหญิงมะซะโกะประสูติเมื่อ พ.ศ. 1493 เป็นพระธิดาในอดีต จักรพรรดิซุซะกุ ที่ประสูติแต่ เจ้าหญิงฮิโระโกะ พระราชนัดดาของ จักรพรรดิไดโงะ ทำให้เจ้าหญิงมะซะโกะมีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ของจักรพรรดิไดโงะ

เมื่อเจ้าหญิงมะซะโกะประสูตินั้นพระบิดาคืออดีตจักรพรรดิซุซะกุได้สละราชบัลลังก์ไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 1489 และหลังจากประสูติได้ไม่นานเจ้าหญิงฮิโระโกะพระมารดาก็เกิดพระอาการตกพระโลหิตและสิ้นพระชนม์ในอีก 2 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 1495 อดีตจักรพรรดิซุซะกุพระบิดาก็สิ้นพระชนม์ลงอีกทำให้ จักรพรรดิมุระกะมิ ผู้เป็นพระปิตุลา (อา) ได้รับอุปการะเจ้าหญิงมะซะโกะ

ต่อมาพระองค์อภิเษกกับเจ้าชายโนะริฮิระและได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเมื่อ พ.ศ. 1510 ขณะพระชนมายุเพียง 17 พรรษาภายหลังจากที่เจ้าชายโนะริฮิระพระสวามีขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็นจักรพรรดิเรเซกระทั่งจักรพรรดิเรเซสละราชบัลลังก์ใน พ.ศ. 1516 พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น โคไทโง หรือพระพันปีและได้รับการสถาปนาเป็น ไทโคไทโง หรือสมเด็จพระอัยยิกาเจ้าเมื่อ พ.ศ. 1529 ก่อนจะสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 1543

บันทึก

แก้