เจ้าพระยามหาเสนา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เจ้าพระยามหาเสนา ในบางรัชกาลเรียกว่า เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา เป็นราชทินนามขุนนางที่ดำรงตำแหน่งสมุหพระกลาโหม เริ่มใช้ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เช่น