เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)

เจ้าพระยามหาเสนา นามเดิม น้อย เป็นสมุหพระกลาโหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าพระยามหาเสนา
(น้อย)
สมุหพระกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
? – พ.ศ. 2373
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก่อนหน้า เจ้าพระยามหาเสนา (สังข์)
ถัดไป สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

เจ้าพระยามหาเสนาเป็นบุตรขุนนางสมัยกรุงศรีอยุธยา บิดาท่านเป็นญาติกับบิดาของเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 ได้หนีไปอยู่กัมพูชา เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาอาณาจักรธนบุรีขึ้น จึงกลับมารับราชการอยู่ ณ กรุงธนบุรี

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้เป็นพระยาศรีสุริยพาห กรมม้า ท่านสนิทสนมกับองเชียงสือ เมื่อองเชียงสือไปครองราชย์เป็นจักรพรรดิซา ล็อง ท่านได้ทำหน้าที่ราชทูตไปเมืองญวน เมื่อเจ้าพระยามหาเสนา (สังข์) ถึงแก่อสัญกรรมในรัชกาลที่ 3 ท่านจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยามหาเสนาแทน จนถึงแก่อสัญกรรมในรัชกาลนั้น

ครอบครัวแก้ไข

เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) ไม่มีบุตรหลานรับราชการ แต่สมัยอยู่กัมพูชาท่านมีธิดาคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบรรพชนของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงนับเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ว่าร่วมสายสกุลเดียวกันมาแต่เดิม

อ้างอิงแก้ไข