เจ้าชายโอโด ดยุกแห่งอ็องกูแลม

เจ้าชายโอโด ดยุกแห่งอ็องกูแลม (อังกฤษ: Prince Eudes, Duke of Angoulême)

เจ้าชายโอโดแห่งออร์เลอ็อง
ดยุกแห่งอ็องกูแลม
ประสูติ19 มีนาคม พ.ศ. 2511 (56 ปี)
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พระชายามารี-ลีซีส เด โรฮัน-ชาบอร์ต
พระนามเต็ม
โอโด ตีโบ โจเซฟ มารี
พระบุตร
  • เจ้าหญิงเทเรซา
  • เจ้าชายปีแอร์
ราชวงศ์ออร์เลอ็อง
พระบิดาเจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส
พระมารดาดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค

พระประวัติ แก้

เจ้าชายโอโด ดยุกแห่งอ็องกูแลม ประสูติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2511 ณ ประเทศฝรั่งเศส ทรงเป็นพระบุตรและพระโอรสพระองค์สุดท้องใน เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส และ ดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2530 พระองค์ได้รับการสถานปนาเป็น ดยุกแห่งอ็องกูแลม จาก เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (2451-2542) พระอัยกา

เสกสมรส แก้

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ มารี-ลีซีส เด โรฮัน-ชาบอร์ต โดยมารี-ลีซีส เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยเธอสืบเชื้อสายมาจาก พระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ โดยเธอเป็นพระปนัดดาในพระนัดดาของพระราชโอรสนอกสมรสของ พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ โดยพิธีสมรสนั้นไม่ได้เชิญแขกเพียงแต่เชิญพระบรมวงศานุวงศ์และพระญาติวงศ์แห่งฝรั่งเศสเสด็จเข้าร่วมงานเท่านั้น และเนื่องจากทั้ง 2 ทรงอยากไว้ทุกข์ให้กับเหตุการ์โจมตี comte de Paris โดยมีพระบุตร 2 พระองค์ดังนี้

  1. เจ้าหญิงเทเรซา
  2. เจ้าชายปีแอร์

เจ้าชายโอโด ดยุกแห่งอ็องกูแลม ทรงอยู่ลำดับที่ 3 ในการสืบพระอิสริยยศ เคานต์แห่งปารีส ดยุกแห่งฝรั่เศส ต่อจาก เจ้าชายกัสตอน เจ้าชายโจเซฟ พระภาติยะ