เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล

เจ้าชายมูฮัสซัน บิน เฏาะลาล (อังกฤษ: Prince Hassan bin Talal) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ใน สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน กับ สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน เป็นพระราชอนุชาใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เป็นพระราชปิตุลา (อาชาย) ใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ทรงเสกสมรสกับ นางซาร์วาธ อิครามูลลาห์ (ภายหลัง :เจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน) มีพระโอรส-ธิดา 3 พระองค์ คือ

เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล

ฮัสซัน บิน เฏาะลาล
เจ้าชายแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
ประสูติ20 มีนาคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน
พระชายาเจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน
พระบุตรเจ้าหญิงราห์มา บิน ฮัสซัน
เจ้าหญิงซูมายา บิน ฮัสซัน
เจ้าหญิงบาห์ดียา บิน ฮัสซัน
เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน
ราชวงศ์ราชวงศ์อัชไมต์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน