เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล

เจ้าชายมูฮัสซัน บิน เฏาะลาล (อังกฤษ: Prince Hassan bin Talal) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ใน สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน กับ สมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน เป็นพระราชอนุชาใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮุสเซนแห่งจอร์แดน เป็นพระราชปิตุลา (อาชาย) ใน สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ทรงเสกสมรสกับ นางซาร์วาธ อิครามูลลาห์ (ภายหลัง :เจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน) มีพระโอรส-ธิดา 3 พระองค์ คือ

เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล

ฮัสซัน บิน เฏาะลาล
Prince Hassan bin Al Talal-2.JPG
เจ้าชายแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
พระชายาเจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน
พระบุตรเจ้าหญิงราห์มา บิน ฮัสซัน
เจ้าหญิงซูมายา บิน ฮัสซัน
เจ้าหญิงบาห์ดียา บิน ฮัสซัน
เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน
ราชวงศ์ราชวงศ์อัชไมต์
พระราชบิดาสมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีไซน์ อัล-ชาราฟ เฏาะลาลแห่งจอร์แดน
ประสูติ20 มีนาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
อัมมาน ประเทศจอร์แดน