เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน

เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน

เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน
เจ้าชายแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
พระชายาเจ้าหญิงซีนา อัล ราตไฮต์
พระบุตรเจ้าชายฮัสซัน
เจ้าชายทาลาล
ราชวงศ์ราชวงศ์อัชไมต์
พระบิดาเจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล
พระมารดาเจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน
ประสูติ20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 (44 ปี)
อัมมาน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าชายราตไฮต์ บิน ฮัสซัน (อังกฤษ: Prince Rashid bin Hassan) เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 4 และพระองค์เดียวใน เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล และ เจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน โดยพระองค์ทรงจบการศึกษาดังนี้

  1. โรงเรียนอัมมาน
  2. โรงเรียนพอร์ต รีเจน
  3. โรงเรียนคราต-ซีจีดีอี
  4. โรงเรียนสถาบันศึกษากองทัพแห่งสหราชอาณาจักร
  5. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ทรงงานแก้ไข

พระองค์ทรงเป็นกัปตันในกองทัพแห่งจอร์แดน ยศในปัจจุบันคือพันเอก และทรงคุมกรมตำรวจทั้งหมดในประเทศ

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเริ่มมีพระปฏิสันถารกับ ซีนา ซาบูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพระตำหนักของพระองค์และบ้านของซีน่าอยู่ไม่ไกลกันนัก จากนั้น ทั้ง 2 จึงพัฒนาความสัมพันธ์ และเสกสมรสกันในวันที่ 22 กรกฎาคมพ.ศ. 2554 โดยซีน่าได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าหญิงซีนา อัล ราตไฮต์ โดยทรงมีพระโอรส 2 พระองค์ คือ

  1. เจ้าชายฮัสซัน
  2. เจ้าชายทาลาล