เจ้าชายอิมแฮ (เกาหลี임해군,1574-1609) เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ ที่ประสูติแต่ พระสนมกงบิน และเป็นพระเชษฐาร่วมอุทรกับ ควังแฮกุน พระราชาองค์ต่อมา

เจ้าชายอิมแฮประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1574 แต่เพราะพระอุปนิสัยที่หุนหันพลันแล่นและขี้เมาจึงทำให้เจ้าชายอิมแฮถูกตัดออกจากการคัดเลือกรัชทายาทและพระอนุชาคือเจ้าชายควังแฮจึงได้เป็นรัชทายาทแทน

เจ้าชายอิมแฮ สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1609 ขณะพระชนม์เพียง 35 พรรษาเพราะปลิดชีพพระองค์เนื่องจากคดี กบฏยูกองเกียง

พงศาวลี

แก้