เครื่องหมายเสริมสัทอักษร

เครื่องหมายเสริมสัทอักษร เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับอักษรโรมัน ซึ่งมีอยู่ในแป้นพิมพ์ เช่น เกรฟ และดับเบิลเกรฟ

รายชื่อภาษาที่มีเครื่องหมายเสริมสัทอักษร

แก้

หมายเหตุ

แก้

1 บางตัวใช้เครื่องหมายเสริมสัทอักษรเป็นอักษร