เครื่องหมายเสริมสัทอักษร

เครื่องหมายเสริมสัทอักษร เป็นเครื่องหมายที่ใช้กำกับอักษรโรมัน ซึ่งมีอยู่ในแป้นพิมพ์ ซึ่งได้แก่ เกรฟ และดับเบิลเกรฟ

รายชื่อภาษาที่มีเครื่องหมายเสริมสัทอักษรแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

1 บางตัวใช้เครื่องหมายเสริมสัทอักษรเป็นอักษร