ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์

ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์
◌̏
ตัวอย่าง
Ȁȁ Ȅȅ Ȉȉ Ȍȍ Ȑȑ Ȕȕ

ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์ (อังกฤษ: double grave accent) เรียกย่อว่า ดับเบิลเกรฟ (อังกฤษ: double grave) เป็นเครื่องหมายเสริมสัทอักษรชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นขีดเล็ก ๆ เฉียงลงขวาสองขีดอยู่เหนืออักษร ( ◌̏ ) ใช้เขียนกำกับอักษรละตินในภาษาโครเอเชีย ภาษาสโลวีเนีย กำกับทั้งอักษรละตินและอักษรซีริลลิกในภาษาเซอร์เบีย บางครั้งก็ใช้ในสัทอักษรสากล

เครื่องหมายนี้ในภาษาโครเอเชีย ภาษาสโลวีเนีย และภาษาเซอร์เบีย ใช้แสดงเสียงวรรณยุกต์ตกลงที่เป็นเสียงสั้น แต่ไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวัน จะใช้เครื่องหมายนี้เพื่ออธิบายการออกเสียงในภาษาเหล่านี้เท่านั้น สำหรับอักษรซีริลลิก А Е И О Р У ที่เทียบเท่าอักษรละติน A E I O R U ไม่มีอักขระเฉพาะตัวในรูปแบบดับเบิลเกรฟ ต้องประสมขึ้นเองจากตัวผสานดับเบิลเกรฟ (U+030F) เช่น И + ◌̏ = И̏

ในสัทอักษรสากล ดับเบิลเกรฟแอกเซนต์ใช้แทนเสียงวรรณยุกต์ต่ำพิเศษ

อ้างอิง แก้ไข

  • Carlton, Terence R. (1991). Introduction to the phonological history of the Slavic languages. Columbus, Ohio: Slavica Publishers. ISBN 0-89357-223-3.

ดูเพิ่ม แก้ไข