เคยูแบนด์ (วงดนตรี)

เค. ยู. แบนด์ (KU Band) หรือ ชื่อเต็ม "ชมรมดนตรีสากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เป็น "ชมรมวงดนตรีสากลระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย" ที่มีการดำเนินงานทั้งหมดโดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติ แก้

เค. ยู. แบนด์ (KU Band) เริ่มก่อตั้งโดย หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (ฐานันดรศักดิ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในขณะนั้น ชาวเกษตร มักเรียกขานพระนามว่า "ท่านจักรฯ") ผู้ได้ทรงรวบรวมวงดนตรีกระป๋องผสานกับนักดนตรีในรั้วเกษตรฯ อีกหลายคน กลายเป็นวงใหญ่ขึ้นมาเพื่อออกแสดงใน "งานตัดสินและแจกรางวัลการประกวดไก่ไข่ดกประจำปีของสมาคมเลี้ยงไก่" หรือ "งานวันไก่" เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2494 ซึ่งมี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีเป็นประธาน วันนี้เองถือเป็น วันเกิดอย่างเป็นทางการของ เค. ยู. แบนด์ (KU Band) แม้ในตอนนั้นจะยังไม่ได้ตั้งชื่อวงกันก็ตาม โดย เค. ยู. แบนด์ (KU Band) จะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นวงดนตรีบรรเลงประจำ ตามงานพิธีการ งานเลี้ยงฉลองชัย หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เสมอ เช่น งานเฉลิมพระชนม์พรรษาของประราชวงศ์ งานพิธีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ งานนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี เป็นต้น ปัจจุบัน เค. ยู. แบนด์ (KU Band) ยังมีการรับออกแสดงตามงานพิธี หรืองานเลี้ยงสังสรรค์นอกสถานที่อีกด้วย เช่น งานโครงการหลวง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ โดยมีนักดนตรีจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย