เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (เกิด 30 ตุลาคม พ.ศ. 2501) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11

เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าผศ.สุรวุธ กิจกุศล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
คู่สมรสจารุวัฒน์ ชาติประเสริฐ

ประวัติ แก้

เมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และมหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) ได้เดินทางไปเยือนกรุงโรม โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้มอบหมายให้คุณพ่อของนายเกียรติคุณ เป็นผู้ดูแลพระยาภะรตราชา และวันหนึ่งพระยาภะรตราชาได้ไปรับประทานอาหารที่บ้านพักของครอบครัวชาติประเสริฐ จึงได้พบกับเด็กชายเกียรติคุณ และได้พูดคุย ชักชวนให้มาเข้าเรียนที่วชิราวุธวิทยาลัย ด้วยอาชีพของคุณพ่อทำให้ต้องเดินทางไปประจำการที่ต่างประเทศเป็นประจำซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก คุณพ่อจึงได้ตัดสินใจให้เด็กชายเกียรติคุณเข้าเรียนที่วชิราวุธวิทยาลัยหลังจากกลับจากกรุงโรม [1]

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เข้าเรียนที่วชิราวุธวิทยาลัยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เลขประจำตัว 3466 อยู่คณะเด็กเล็ก 3 (คณะสราญรมย์) เมื่อได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ามาอยู่คณะพญาไท เรียนจบ มศ.5 ในแผนการเรียน ศิลป์-ฝรั่งเศส ในสมัยเรียนได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีมาตลอดตั้งแต่ชั้น ป.3 รวมทั้งยังได้รับทุนของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2516 - 2520 นอกจากนั้นยังเล่นดนตรีปี่สก็อต และวงเครื่องสายไทย ด้านการกีฬาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล แบดมินตัน และกรีฑา รวมทั้งยังเป็นประธานสมาคมโต้วาที และบรรณาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนอีกด้วย เมื่ออยู่ชั้น มศ.5 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าใหญ่ แห่งคณะพญาไท [2]

เมื่อจบการศึกษาจากวชิราวุธวิทยาลัยแล้ว ได้ไปศึกษาต่อที่คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 จากนั้นได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสูตร M.A (International Relations) จาก The Australian National University และสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก

การศึกษา แก้

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วชิราวุธวิทยาลัย (รุ่น 50) [3]
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31) [4]
 • M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2554
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 54 พ.ศ. 2554 [5]
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555
 • หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556 [6]
 • หลักสูตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่น 3 พ.ศ. 2563

ตำแหน่งหน้าที่การงาน แก้

งานประจำ แก้

 • พ.ศ. 2526 - เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2529 - เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2532 - เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
 • พ.ศ. 2534 - เจ้าหน้าที่การทูต 6 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
 • พ.ศ. 2536 - เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมอาเซียน
 • พ.ศ. 2537 - เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมเศรษฐกิจ
 • พ.ศ. 2538 - เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2538 - เจ้าหน้าที่การทูต 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายราชการฯ นี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตการรับราชการ กล่าวคือ ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ประสานงานและผู้กำกับดูแลหน้างานของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ ณ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างในปี 2542
 • พ.ศ. 2543 - อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • พ.ศ. 2546 - รองอธิบดีกรมสารนิเทศ [7]
 • พ.ศ. 2550 - กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ [8]
 • พ.ศ. 2554 - อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา [9]
 • พ.ศ. 2554 - รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ [10] [11]
 • พ.ศ. 2558 - เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม [12]
 • พ.ศ. 2561 - เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ [13] [14]

และเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 [15]

 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน - ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย [16]

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่น ๆ แก้

 • พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 - กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 - กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ(สสปน.)
 • พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า [17]
 • พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 - กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย [18]
 • พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 - กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
 • พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 - กรรมการอำนวยการและกรรมการตรวจสอบ โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย [19]
 • พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 - ที่ปรึกษาสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ
 • พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 - กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปี 2562 [20]
 • พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 - อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการการต่างประเทศ วุฒิสภา [21]
 • พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [22]
 • ปัจจุบัน - นายกสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ [23]
 • ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [24]
 • ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [25] [26]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

รางวัล แก้

 • พ.ศ. 2539 - รางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย แก้

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยคนที่ 10 จะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัยในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ได้คัดเลือกให้นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 50 ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งให้นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวคณะกรรมการอำนวยการได้กราบบังคมทูลขอพระพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้เริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 วชิราวุธวิทยาลัยได้จัดพิธีรับพระบรมราชานุมัติแต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย [31]

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัตินายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.
 2. หนังสืออนุสรณ์รุ่นวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 50
 3. OV80 Eighty Hero : ทำความรู้จักกับว่าที่ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11)
 4. สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 31)
 5. ไทยรัฐออนไลน์ : พลเรือนเข้า วปอ.54
 6. รายนามนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (มีนาคม-กรกฎาคม 2557)
 7. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวประจำสัปดาห์
 8. วาระงานประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม 128, ตอน 6 ง, 18 มกราคม 2554, หน้า 5
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม 128, ตอน 151 ง, 13 ธันวาคม 2554, หน้า 2
 11. ตั้งสีหศักดิ์นั่งปลัดตปท.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม 132, ตอน 21 ง, 26 มกราคม 2558, หน้า 2
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน, เล่ม 135, ตอน 77 ง, 2 เมษายน 2561, หน้า 1
 14. ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
 15. ไทยรัฐออนไลน์ : ทูตเกษียณ
 16. "ข่าววชิราวุธวิทยาลัย : พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย คนที่ 11". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-26. สืบค้นเมื่อ 2021-04-26.
 17. "รายงานประจำปี 2556 สถาบันพระปกเกล้า, หน้า 19" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.
 18. "รายงานประจำปี 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, หน้า 16" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.
 19. "รายงานประจำปี 2558 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, หน้า 30" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.
 20. มติ กก.สรรหา “สุชาติ” อดีต สนช.นั่ง 1 ใน 2 ป.ป.ช. มีคุณสมบัติโดยชอบ
 21. "ข้อมูลคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-28. สืบค้นเมื่อ 2021-04-28.
 22. ครม.ตั้ง 4 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 23. 70 ปี ไทย-ลาว ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการ ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 24. คณะกรรมการบริษัท EGATi
 25. ข้อมูลบริษัทจดทะเบียน - บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 26. TK ตั้ง “เสาวนีย์ กมลบุตร-เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ” นั่งกรรมการอิสระ
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๘, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญตราต่างประเทศ, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓, ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
 31. พระมนูแถลงสาร - ขอแสดงความยินดีกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
ก่อนหน้า เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ถัดไป
ผศ.สุรวุธ กิจกุศล   ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
(1 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง