ฮาร์ดคอร์พังก์

ฮาร์ดคอร์พังก์ (อังกฤษ: hardcore punk) เป็นแนวดนตรีย่อยของพังก์ร็อก เกิดช่วงปลายยุคทศวรรษที่ 1970 และมาพัฒนาเรื่องโครงสร้างดนตรีกระชับและสั้นขึ้นอีก ดนตรีที่เสียงดังขึ้นและเบสที่หนักขึ้น ดนตรีฮาร์คอร์พังค์โดยทั่วไปจะมีลักษณะ หนากว่า หนักกว่า และ เร็วกว่า เพลงพังค์ร็อกในยุคทศวรรษที่ 1970

และได้วางรากฐานให้กับอเมริกันฮาร์ดคอร์และฮาร์ดคอร์ทั่วโลก และเป็นต้นกำเนิดของลัทธิ "Straight Edge" และเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตอย่างเคารพตัวเองมาถึงปัจจุบัน วงเด่นๆ เช่น Black Flag, Dead Kennedys, Crucifix, The Circle Jerk

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ellis, Iain (2008). Rebels Wit Attitude: Subversive Rock Humorists. Counterpoint Press. p. 172. ISBN 9781593762063.
  2. Thompson, Stacy (Feb 1, 2012). Punk Productions: Unfinished Business. SUNY Press. p. 71. ISBN 9780791484609.
  3. James F. Short, Lorine A. Hughes (Jan 1, 2006). Studying Youth Gangs. Rowman Altamira. p. 149. ISBN 9780759109391.
  4. Moore, Ryan (Dec 1, 2009). Sells like Teen Spirit: Music, Youth Culture, and Social Crisis. NYU Press. p. 50. ISBN 9780814796030.
  5. Waksman, Steve (Jan 5, 2009). This Ain't the Summer of Love: Conflict and Crossover in Heavy Metal and Punk. University of California Press. p. 210. ISBN 9780520943889.
  6. 6.0 6.1 6.2 Chapman, Roger (2010). Culture Wars. M.E. Sharpe. p. 449. ISBN 9780765622501.
  7. Leblanc, Lauraine (1999). Pretty in Punk: Girls' Gender Resistance in a Boys' Subculture. Rutgers University Press. p. 49. ISBN 9780813526515.