อ่าวกินี (อังกฤษ: Gulf of Guinea) เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา แม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าว ได้แก่ แม่น้ำไนเจอร์และแม่น้ำโวลตา

แผนที่ของอ่าวกินี

สถานที่ที่มโหรากาปรากฏตัวในครั้งแรก

ประเทศที่มีชายฝั่งติดอ่าวกินี แก้