อ็อม จาชี (เกาหลี엄자치, Eom Jachi; ? - 27 มีนาคม 1998) เป็นขันทีชาวเกาหลีในสมัยราชวงศ์โชซ็อน ได้รับใช้พระราชามาถึง 3 พระองค์คือ พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4, พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 และพระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6 โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าทันจง เขากลายเป็นขันทีรับใช้ใกล้ชิดที่มีอำนาจและอิทธิพลอย่างสูงในราชสำนักในตำแหน่งหัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด ทำให้ไม่เป็นที่พอใจขององค์ชายซูยัง พระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าเซจงมหาราชและพระปิตุลา (อา) ของพระเจ้าทันจงซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นมหาเสนาบดีและมีอำนาจรวมถึงอิทธิพลในราชสำนักเช่นเดียวกันทำให้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งหัวหน้ามหาดเล็กสูงสุดเนื่องจากมีการกล่าวหาว่าเขารับสินบนและเหล่าขันทีที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง

อ็อม จาชีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 1998 หรือ 3 เดือนก่อนที่พระเจ้าทันจงจะถูกองค์ชายซูยังโค่นราชบัลลังก์และปราบดาภิเษกเป็น พระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7

และบุคลิกของ อ็อม จาชี ได้กลายเป็นแบบในการสร้าง ใต้เท้าโน ในละครซีรีส์เรื่อง บันทึกรักคิมชูซอน สุภาพบุรุษมหาขันที

อ้างอิง

แก้