อ็อทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

ออทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Otto I Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, อังกฤษ: Albert I, Duke of Brunswick-Lüneburg หรือ Otto the Child; ค.ศ. 1204 - 9 มิถุนายน ค.ศ. 1252) ออทโทที่ 1 เป็นดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คคนแรกระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนกระทั่งเสียชีวิต ค.ศ. 1252 ออทโทได้รับสมญาว่า "Otto the Child" เพื่อให้ต่างจากพระปิตุลาสมเด็จพระจักรพรรดิออทโทที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ออทโทที่ 1 ดยุกแห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
เกิดราว ค.ศ. 1204
เสียชีวิต9 มิถุนายน ค.ศ. 1252
บิดามารดาวิลเลียมแห่งวินเชสเตอร์ ลอร์ดแห่งลืนเนอบวร์ก

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข