อู้นุ

(เปลี่ยนทางจาก อูนุ)

นุ (พม่า: နု; 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538) หรือที่เรียกร่วมกับคำนำหน้าชื่อว่า อู้นุ (ဦးနု) และ ตะคีนนุ (သခင်နု) เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศพม่า และดำรงตำแหน่งทั้งหมด 3 สมัย

อู้นุ
อู้นุ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ของพม่า
ดำรงตำแหน่ง
4 เมษายน พ.ศ. 2503 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2505
ถัดไป บะซเว
ดำรงตำแหน่ง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ก่อนหน้า บะซเว
ถัดไป เนวี่น
ดำรงตำแหน่ง
4 มกราคม พ.ศ. 2491 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2499
ก่อนหน้า เนวี่น
ถัดไป เนวี่น
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2450
เสียชีวิต 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (87 ปี)
ย่างกุ้ง
เชื้อชาติ พม่า
คู่สมรส ดอเมียะยี
บุตร San San Nu

Thaung Htaik
Maung Aung
Than Than Nu
Khin Aye Nu

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง
ศาสนา พุทธ