อุนเทอร์เด็มดอปเปลออาดเดลอร์

อุนเทอร์ เด็ม ดอปเปลออาดเดลอร์, โอปุสที่ 159 (เยอรมัน: Unter dem Doppeladler; อังกฤษ: Under the Double Eagle) เป็นเพลงมาร์ชที่แต่งขึ้นในปี ค.ศ. 1893โดยโยเซฟ ฟรานซ์ วากเนอร์ (ค.ศ. 1856 - ค.ศ. 1908) หัวหน้าวงดุริยางค์ทหารชาวออสเตรีย [1] ผู้ได้รับการยกย่องเป็น "ราชาเพลงมาร์ชออสเตรีย" [2]

ชื่อเพลงมาจากสัญลักษณ์อินทรีสองหัว ใช้เป็นตราแผ่นดินของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ผลงานเพลงนี้กลายเป็นเพลงประจำหน่วยของกองพันทหารปืนใหญ่ที่สองแห่งออสเตรีย [1] และเป็นที่ชื่นชอบของจอห์น ฟิลิป ซูซา ผู้นำไปบรรเลงและบันทึกเสียงโดยวงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้ง [3][4]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "PastMasters public domain web listing for Josef Wagner". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-10-14. สืบค้นเมื่อ 2013-07-06.
  2. Rehrig, William H. The Heritage Encyclopeida of Band Music, Volume 2. Integrity Press, 1991.
  3. University of California Santa Barbara: Encyclopedic Discography of Victor Recordings Matrix BVE-355. Matrix BVE-355. Under the Double Eagle march / Sousa's Band Retrieved August 23, 2011
  4. University of California Santa Barbara: Encyclopedic Discography of Victor Recordings Matrix B-355. Under the Double Eagle (march) / Sousa's Band Retrieved August 23, 2011

แหล่งข้อมูลอื่น แก้