อุดม แดงโกเมน

นายอุดม แดงโกเมน (เกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2467) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

อุดม แดงโกเมน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2467 (96 ปี)
จังหวัดสงขลา
คู่สมรส นางกัญญา แดงโกเมน

ประวัติแก้ไข

นายอุดม แดงโกเมน เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2467 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สมรสกับนางกัญญา แดงโกเมน[1]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นข้าราชการ อุดมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 แต่ได้รับเลือกตั้ง ใน พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเพียงครั้งเดียว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อุดม แดงโกเมน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสมัยเดียว คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519