อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน

มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน (อังกฤษ: Eric St.J.Lawson) เป็นอธิบดีกรมกองตระเวนคนที่ 4

อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน
อธิบดีกรมกองตระเวน
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2447 – พ.ศ. 2456
ก่อนหน้า เอ.เย.ยาดิน
ถัดไป พระยาวาสุเทพ (กุสตาฟ เชา)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประวัติแก้ไข

มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในตระกูลแพทย์มีชื่อเสียง บิดาชื่อ เซอร์ จอร์ช ลอสัน เป็นจักษุแพทย์ประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นอาจารย์สอนวิชาศัลยกรรมที่โรงพยาบาลมิคเวสท์[1] อีริกเซ็นต์ เย ลอสันสำเร็จการศึกษา ที่ โรงเรียนเวสท์มินเตอร์ ประเทศอังกฤษ

รับราชการแก้ไข

มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน รัชราชการครั้งแรกเป็นตำรวจที่ประเทศพม่า และย้ายไปเป็นตำรวจที่ประเทศอินเดีย ทั้ง 2 ประเทศ ขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2447 เดินทางเข้ามา ในสยามและได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับการกรมกองตระเวน แทนนายเอ.เย.ยาดิน ซึ่งได้ขอลาออกจากราชการเดินทางกลับประเทศอินเดีย[2]

ปรับปรุงกิจการตำรวจแก้ไข

หลังเข้ารับราชการ อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจการตำรวจหลายประการ เช่น

  • จัดตั้งกองพิเศษ ระบบการทำงานคล้ายคลึงกับ กองสืบสวนคดีของตำรวจ ในกรุงลอนดอน
  • พิสูจน์วัตถุพยาน ด้วยระบบลายพิมพ์นิ้วมือ
  • จัดพิมพ์กฎหมายโปลิศ เป็นภาษาไทย - อังกฤษ
  • ตั้งโรงเรียนพลตำรวจ และโรงเรียนนายตำรวจ
  • ใช้กฎหมายลักษณะอาญาพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิด

ในปี พ.ศ. 2452 ประกาศใช้ พ.ร.บ.เกณฑ์ทหารทั่วประเทศ อนุญาตให้ผู้ที่เกณฑ์ทหาร แล้วคัดเลือกให้เข้ารับราชการ เป็นตำรวจได้ โดยจะส่งตัวเข้ารับการ ฝึกอบรมใน ร.ร.พลตำรวจ 1 ปี จึงจะส่งไปรักษาการ เมื่อรักษาการครบกำหนด 2 ปีแล้ว จะพิจารณาผู้ที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้รับราชการต่อไปได้ (หลักเกณฑ์นี้ ปรากฏว่าในปัจจุบันยังใช้อยู่)[3]

เครื่องแบบตำรวจแก้ไข

เมื่อแต่งเครื่องแบบตำรวจในยุคของ อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน ได้ใช้ต่อเนื่องเช่นเดียวกับสมัยของ นาย เอ.เย.ยาดิน ทุกประการ นายอีริกเซ็นต์ฯ เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยเคร่งครัด มีความเมตตาปราณี เป็นที่รักใคร่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานตำรวจ เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก จึงได้รับพระราชทานยศเป็น มหาอำมาตย์โท และนายพลตำรวจตรี ครั้งสุดท้ายได้ดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมกองตระเวน

พ้นจากราชการแก้ไข

อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน ได้พ้นหน้าที่ราชการ ไปเมื่อ พ.ศ. 2456 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) อันสืบเนื่องมาจากข้าวยากหมากแพง เศรษฐกิจ ภายในประเทศตกต่ำทรุดโทรม แต่ท่านยังได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาราชการ ในกรมตำรวจภูธร และกรมพลตระเวน เมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2458 รวมเวลารับราชการได้ 11 ปีเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข