อีบาสทีน (อังกฤษ: Ebastine)

อีบาสทีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.106.831
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม