อิรวัน

(เปลี่ยนทางจาก อิราวัต)

อิรวัน (เทวนาครี: इरवन्) หรือ อิราวัน เป็นโอรสของอรชุนกับนางนาคอุลูปี[1]และได้รับการสักการะบูชาเป็นเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นิยมนับถือในบรรดาชาวทมิฬในภาคใต้ของรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย[2]โดยมีเทวฐานะคือเทพอารักษ์ผู้คุ้มครองเทวสถานและหมู่บ้านของชาวทมิฬ[3]

อิราวัน
A big moustached male head, with big eyes, big ears and thick eyebrows. Fangs protrude from the sides of his mouth. The head wears a conical crown, with a cobra hood at the top. A floral garland and gold necklace are seen around the neck.
ชื่อในอักษรเทวนาครีइरावान्
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤตIrāvāṇ
ชื่อในTamilஅரவான்
ส่วนเกี่ยวข้องนาค
ครามเทวตา(เทพารักษ์/อารักษ์/มเหสักข์ (มเหศักดิ์)ในศาสนาฮินดู)
อาวุธพระขรรค์
ธนูและลูกธนู
คู่ครองนางโมหินี(อวตารของพระกฤษณะ)
บิดา-มารดานางนาคอุลูปี (มารดา)
อรชุน (บิดา)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Sörensen (1902) p. 345 indexes the name as Irāvat.
  2. Somasundaram O, S (Jan–Mar 2009). "Transgenderism: Facts and fictions". Indian Journal of Psychiatry. 51 (1): 73–75. doi:10.4103/0019-5545.44917. PMC 2738402. PMID 19742192.
  3. Somasundaram O, S (Jan–Mar 2009). "Transgenderism: Facts and fictions". Indian Journal of Psychiatry. 51 (1): 73–75. doi:10.4103/0019-5545.44917. PMC 2738402. PMID 19742192.