นางนาคอุลูปี เป็นธิดาของท้าวเการวยะ ราชาแห่งเหล่างูและอสรพิษ และเป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของอรชุน โดยในขณะที่อรชุนเดินป่า เนรเทศตนเองหลังจากเข้าไปเอาธนูในห้องของยุธิษฐิระหว่างที่อยู่กับนางเทราปตี นางนาคอุลูปีก็รู้อนาคตของอรชุนว่าจะถูก พภรุวาหนะ (ลูกชายของอรชุนที่เกิดกับนางจิตราหรือจิตรางคทา) ฆ่าตายโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน

อุลูปี
Arjuna and the River Nymph by 1913.jpg
นางนาคอุลูปีกับอรชุน
ข้อมูล
บิดาท้าวเการวยะ
คู่สมรสอรชุน
บุตรอิราวัต

นางจึงมีความสัมพันธ์กับอรชุนและมีพระโอรสด้วยกันอีก ๑ คนนามว่า อิราวัต โดยหลังจากที่อรชุนถูกพภรุวาหนะฆ่าตายแล้ว นางจะเป็นผู้ชุบชีวิตให้อรชุนเพราะเป็นสามีของนางแล้ว