อิมโนดีกอร์ซอว์

เพลงชาติกือราเซา (ภาษาปาเปียเมนโต: Himno di Kòrsou) เป็นเพลงชาติของกือราเซา. มีบทร้องทั้งหมด 8 บท, โดยนิยมขับร้องใน 2 บทแรก (บทที่ 1 กับ 2) และ 2 บทสุดท้าย (บทที่ 7 กับ 8). เนื้อร้องบทที่ 1, ซึ่งกล่าวถึงบรรพบุรุษแห่งกือราเซา, ดินแดนหมู่เล็กในทะเลแคริเบียน.

อิมโนดีกอร์ซอว์
คำแปล: เพลงชาติกือราเซา
Himno di Kòrsou

เพลงชาติของ กูราเซา
เนื้อร้องFriar Radulphus, 1898
Guillermo Rosario, Mae Henriquez, Enrique Muller, and Betty Doran, 1978
ทำนองFriar Candidus Nouwens, Errol Colina
รับไปใช้26 กรกฎาคม 1978
ตัวอย่างเสียง
"อิมโนดีกอร์ซอว์" (บรรเลง)

ประวัติ

แก้

ประพันธ์เนื้อร้องโดย ไฟรเออร์ชาวดัชต์ นามว่า, ไฟรเออร์ ราดูลปุส, เนื่องในวโกาสพระราชพิธีบรมราชภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา เมื่อ ค.ศ. 1898. มีชื่อที่รู้จักในกันทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการว่า "Den Tur Nashon Nos Patria Ta Poko Konosí" ("In Every Nation Our Fatherland Is Little Known"). ในระหว่างการเฉลิมฉลอง, โรงเรียนเซ็นโยเซฟ โรงระดับประถมศึกษาท้องถิ่น, ได้มีการฝึกหัดขับร้องเพลงดังกล่าวด้วยทำนองเพลง Tyrolean ชื่อว่า Andreas-Hofer-lied.

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 ไฟรเออร์คาร์ดินัล นูวเว็น ได้เรียบเรียงเสียง ซึ่งเป็นทำนองเพลงที่ใช้เป็นเพลงชาติ. ในหลายปีต่อมาได้มีการขับร้องเพลงดังกล่าวเนื่องวาระสำคัญของชาติ เช่น โกนิงส์ดัค (วันพระราชา หรือ วันพระราชินีนาถ), และ วันสำคัญของชาติ. คณะกรรมาธิการแห่งรัฐบาล ได้มีการประพันธ์คำร้องขึ้นใหม่ ก่อนการประกาศใช้เพลงชาติกือราเซาอย่างเป็นทางการ เมื่อ ค.ศ. 1978. The assumed belittlement of the Island by the Title and the first phrase one of the motifs for the adaptation ordered by the insular government. The website of the insular government of Curaçao cites Guillermo Rosario, Mae Henriquez, Enrique Muller, and Betty Doran as the writers of the anthem's lyrics.[1]

การขับร้อง

แก้

รัฐบาลกือราเซา ได้มีการออกข้อบังคับการบรรเลงเพลงชาติ เมื่องวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2003. โดยนิยมขับร้องใน 2 บทแรก (บทที่ 1 กับ 2) และ 2 บทสุดท้าย (บทที่ 7 กับ 8). เพลงฉบับพิธีการ เนื้อร้องมีทั้งหมด 8 บท การขับร้องดังกล่าวเนื่องวาระสำคัญของชาติดังนี้:

  • ผู้ว่าราชการแห่งกือราเซา, รักษาการณ์ผู้ว่าการ หรือ คณะรัฐมนตรี เป็นประธานในงานรัฐพิธี
  • งานพระราชพิธี ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือ รัฐพิธีที่รัฐบาลจัดขึ้น และ การเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของชาติ,
  • การเชิญธงชาติกือราเซา หรือ การแข่งขันกีฬานานาชาติที่กือราเซาเข้าร่วมการแข่งขัน.

สถานีวิทยุและโทรทัศน์ทุกช่องของกือราเซา ต้องบรรเลงเพลงชาติในช่วงเข้าสู่วันปีใหม่ของทุกๆปี และ ช่วงเวลาเปิด และ ปิดสถานีของทุกวัน. อนึ่ง สถานีวิทยุจะทำการบรรเลงเพลงชาติ ในเวลาเที่ยงวัน.

บทร้อง

แก้
ภาษาปาเปียเมนโต ภาษาดัตช์ ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย
บทที่ 1

Lanta nos bos ban kanta
grandesa di Kòrsou;
Kòrsou, isla chikitu,
baranka den laman!

Laat ons onze stem verheffen en zing
de grootsheid van Curaçao;
Curaçao, klein eiland
een rots in de zee!

Let's raise our voice and sing
the grandeur of Curaçao;
Curaçao, small island,
a boulder in the sea!

พวเราจงเปล่งเสียงและขับขานเพลงสดุดี
กือราเซาอันยิ่งใหญ่
กือราเซา ดินแดนเกาเล็กๆ
โขดหินอยู่ตามท้องทะเล

บทที่ 2

Kòrsou, nos ta stima bo
ariba tur nashon.
Bo gloria nos ta kanta
di henter nos kurason.

Curaçao, wij houden van u
boven alle naties.
Uw glorie zingen wij
met heel ons hart.

Curaçao, we love you
above all nations.
Your glory we sing
with all our hearts.

กือราเซา พวกเรารักท่าน
ทุกประเทศเหนือสิ่งอื่นใด
พวกเราขับขานเพลงสดุดีของท่าน
ด้วยดวงใจของเราทั้งปวง

บทที่ 3

Nos pueblo tin su lucha,
ma semper nos tin fe
di logra den tur tempu
viktoria ku trabou!

Ons volk heeft zijn strijd
maar wij geloven nog altijd
elke keer te kunnen overwinnen
door middel van arbeid!

Our people have their struggle
but we always have our faith
to accomplish always
victory through labour!

ประชาชนของเราต้องดิ้นรนขวนขวาย
แต่พวกเรามีความศรัทธาเสมอไป
ให้มีสัมฤทธิ์ผลตลอดไป
แรงงานด้วยชัยชนะ

บทที่ 4

Ban duna di nos parti
p'e isla prosperá.
Laga nos uni forsa
p'asina triumfá.

Laat ons allemaal bieden
voor het voorspoed van het eiland.
Laat ons samen optreden
zodat wij kunnen triomferen.

Let us do our part
for the island's prosperity.
Let us unite forces
so we can triumph.

ขอให้มีมิตรของเรา
หมู่เกาะด้วยความมั่งคั่ง
พวกเรารวมพลัง สามัคคีร่วมกัน
ให้ได้ชัยชนะเพื่อพวกเรา

บทที่ 5

Nos patria nos ta demonstrá
onor i lealdat,
meskos na e bandera
union di nos nashon.

(Aan) Ons vaderland tonen wij
eer en trouw,
net als aan de vlag
de unie van onze natie.

(To) Our fatherland we demonstrate
honour and loyalty,
as to the flag
the union of our nation.

แสดงให้เห็นถึงปิตุภูมิของเรา
ด้วยเกียรติและความภัคดี
เช่นเดียวกับธงชาติของเรา
ความปรองดองด้วยประเทศของเรา

บทที่ 6

Nos bida lo ta poko
pa duna nos pais,
luchando uní pa libertat,
amor i komprenshon.

Onze leven zouden weinig zijn
om te geven voor ons land,
samen vechtend voor vrijheid,
liefde en begrip.

Our lives would be little
to give for our country,
fighting united for liberty,
love and understanding.

ชีวิตของเรามีเพียงน้อยนิด
เพื่อให้ประเทศชาติของเรา
ร่วมกันต่อสู้เพื่ออิสรภาพ
ความรักและความเข้าใจ

บทที่ 7

I ora nos ta leu fo'i kas
nos tur ta rekordá
Kòrsou, su solo i playanan,
orguyo di nos tur.

En wanneer wij ver van huis zijn
denken we allemaal terug aan
Curaçao, zijn zon en stranden,
de trots van ons ieder.

And when we are far from home
we all recall
Curaçao, its sun and beaches
the pride of us all.

และเมื่อเราอาศัยอยู่ไกลบ้าน
เราทั้งปวงจงละลึกถึง
กือราเซา แสงแดด และหาดทราย
ความภาคภูมิใจของเราทุกคน

บทที่ 8

Laga nos gloria Kreador
tur tempu i sin fin,
k'El a hasi nos digno
di ta yu di Kòrsou!¹

Laat ons onze Schepper loven
altijd en voorgoed,
omdat Hij ons waardig heeft gemaakt
een kind van Curaçao te zijn!

Let us praise our Creator
always and forever,
for He has made us worthy
to be born of Curaçao!

พวกเราสรรเสริญ ผู้ให้กำเนิดของเรา
ตลอดกาล และตลอดไป
เพราะเขาทำให้เรามีเกียรติ
เป็นลูกหลานของกือราเซา

¹ คำว่า "yu di Kòrsou" ในภาษาปาเปียเมนโต หมายถึง "ลูกหลานของกือราเซา", สื่อถึง เดมะนิมประชากรที่เกิดบนกือราเซา.

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. In Papiamentu, Buki di Bandera, Eskudo i Himno di Kòrsou (Book of the Flag, Coat of Arms and Anthem of Curaçao). [1] เก็บถาวร 2011-07-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

บรรณานุกรม

แก้
  • "Nos Himno" [About Anthem] (ภาษาปาเปียเมนโต). gobiernu.cw. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-08. สืบค้นเมื่อ 8 April 2014.

แม่แบบ:ประเทศกือราเซา